Nytt sätt att klaga stärker inte patientsäkerheten

Klagomål hanteras effektivare inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården sedan ett nytt klagomålssystem infördes 2018, men systemet har inte stärkt patientsäkerheten. Det anser Statskontoret, som har utvärderat reformen.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons