Stress fångas inte upp som arbetsskada

Stressen bland tandvårdspersonal syns inte i landets officiella arbetsskadestatistik. Endast två fall av sjukskrivning på grund av för hög arbetstakt inom tandläkarverksamhet finns med i den nationella statistiken för arbetsskador för 2022.

Nyheter

Så löstes vårdsamarbetet när gränserna stängdes

Med kreativitet, samarbetsvilja, pendlande personal och förstående patienter har det odontologiska sam­arbetet i gränstrakten mellan Sverige och Norge fungerat under pandemin, trots periodvis nedstängda gränser.

Reportaget

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons