”Kräv längre uppföljningstider”

Tandläkare bör ställa krav på att implantat utvärderas i minst fem år innan de används på bred front kliniskt. Det anser Victoria Franke Stenport, universitetslektor och specialist i oral protetik.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons