Annons

Annons

Antibiotikabehandling och dess konsekvenser

Antibiotika bör användas med försiktighet och inkludera en avvägning av den förväntade kliniska effekten relativt riskerna med en oral infektion och det växande problemet med antibiotikaresistenta bakterier. Artikeln behandlar aktuella kunskaper om konsekvenserna av antibiotikabehandling – från omedelbara biverkningar till långsiktiga effekter såsom resistensutveckling.

Antibiotika bör användas med försiktighet och inkludera en avvägning av den förväntade kliniska effekten relativt riskerna med en oral infektion och det växande problemet med antibiotikaresistenta
bakterier. Artikeln behandlar aktuella kunskaper om konsekvenserna av antibiotikabehandling – från omedelbara biverkningar till långsiktiga effekter såsom resistensutveckling.

Engberg et al

Läs artikeln som pdf

pdf

Upptäck mer

Juvenil idiopatisk artrit – odontologiska implikationer

Käkledsengagemang, liksom självrapporterad käksmärta, är vanligt hos barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA). Det tyder resultaten i en nyligen framlagd avhandling på. Att diagnostisera käkledsengagemang enbart baserat på kliniska fynd är svårt, utan det krävs regelbundet upprepade kliniska undersökningar och observationer över tid.

Vetenskap

Fluorkriget 1950–1971 – en strid mellan folkhälsa och personlig integritet

Det fanns ett kraftigt motstånd mot vatten­fluoridering av det svenska dricksvattnet 1950–1971. Demokrati och individuell suveränitet ansågs vara hotade av vetenskaplig expertis och statligt tvång. Debatten är i dag i det närmaste bortglömd, men frågorna är fortfarande aktuella – inte minst i ljuset av de senaste årens antivaccinationsrörelse.

Vetenskap

Artikain i tandvården – nya rön visar på överlägsen bedövningspotential

I en artikel i British Dental Journal har nya evidensbaserade data rapporterats om artikains överlägsenhet i förhållande till lidokain. I detta referat av originalartikeln* introduceras de nya rönen som kan tjäna som stöd inför val av anestesimedel vid tandvårdsprocedurer för patienter som är över fyra år gamla.

Vetenskap

Möte med patienter som utsatts för sexuella övergrepp

För en person som varit utsatt för sexuella övergrepp är det inte ovanligt att situationen hos tandläkaren eller tandhygienisten uppfattas som ett eko av övergreppssituationen.

Vetenskap