Artikelserier

0

Så extraherar du tänder på Waranpatienter

Det går bra att extrahera tänder på patienter som behandlas med blodförtunnande medel – under vissa omständigheter.

Antikoagulationsmedlet Waran används vid akut blodpropp och för att förebygga blodpropp. Det används vid akut ventrombos och lungemboli och även vid förvärvade hjärtsjukdomar med särskild embolirisk, till exempel kroniskt förmaksflimmer. Waran används även av patienter med klaff- och kärlproteser.

På grund av risken för emboliska komplikationer undviker man i dag helst att sätta ut Waran vid kirurgiska ingrepp i munnen.
Innan du exempelvis extraherar tänder hos Waranpatienter, behöver du ett INR-värde från det senaste dygnet. Känsligheten för antikoagulationsmedlet varierar. Värdet anges i INR (international normalized ratio).
Värdet bör vara under tre. Är värdet högre ska du kontakta patientens läkare, rekommenderar Lars Eriksson, käkkirurg och professor emeritus vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

 

Var skonsam

I brist på evidens rekommenderar han följande rutiner, som har visat sig fungera bra.
Använd gärna lokal anestesi med adrenalin. Det underlättar ”insynen” i operationsområdet och verkar inte öka blödningstendensen efter behandlingen. Använd en skonsam extraktionsteknik. Separera till exempel tanden om det behövs. Jämna även till vassa benkanter.

Ta bort granulationsvävnad. Eftersom den är kärlrik kan den öka risken för efterblödning även flera dagar efter ingreppet.
Täck extraktionsalveolen med en mukoperiostlambå. Vid behov gör en periostgenomskärning i lambån för att kunna sträcka slemhinnan över alveolen.
Som en extra säkerhetsåtgärd mot postoperativ blödning kan du applicera en kompress indränkt i Cyklokapronlösning under mukoperiostlambån i fem minuter innan den sluts. Suturera slemhinnan tätt över alveolen. Låt patienten vara kvar på kliniken efter operationen och bita på en kompress indränkt i Cyklokapronlösning i en timme, rekommenderar Lars Eriksson.

 

Undvik vissa läkemedel

Tänk också på att Waran interagerar med ett antal läkemedel som används inom tandvården. Salicylsyraderivat och NSAID ska undvikas, liksom Flagyl (metronidazol) vid infektionsbehandling och Flukonazol vid svampbehandling. Förutom vanlig postoperativ information bör patienten få veta att blåmärken är vanliga efter extraktion vid Waranbehandling.
Janet Suslick

Skriv en kommentar

Vi välkomnar kommentarer till artiklar på tandlakartidningen.se. Dina åsikter, synpunkter och kunskaper är viktiga för oss men vi vill att kommentarerna håller en god och konstruktiv ton.

Kommentarer till artiklarna förutsätts skrivas i första hand av personer med yrkesmässig anknytning till ämnet.

För att kommentera måste du registrera dig genom att ange ditt namn och din mejladress. Du får vara anonym men tänk på att din kommentar får mer tyngd om du skriver den under ditt riktiga namn. Observera att du själv är ansvarig för det du låter publicera i kommentarsfältet på tandlakartidningen.se.

Bekräfta din kommentar

Observera att du måste klicka på en länk i mejlet som skickas till e-postadressen som du har angivit för att din kommentar ska bli synlig för andra läsare.

  • Följ
    Tandläkartidningen
    Twitter
  • Tandläkartidningen på Facebook

Mobilanpassning
AV
Mobilanpassning
AV

Du har klickat på en artikel på Tandläkartidningen+.
Här finns exklusivt material för Tandläkartidningens prenumeranter och Tandläkarförbundets medlemmar. För att nå det krävs inloggning.
Är du prenumerant loggar du in med ditt prenumerantnummer (finns på din faktura).
Är du medlem loggar du in med ditt personnummer.

Problem med inloggningen? Kontakta webbredaktören: linda.persson@tandlakarforbundet.se
Prenumerera på Tandläkartidningen Bli medlem i Tandläkarförbundet