Annons

Annons

Candida påverkas av husdjur och syskon

Husdjur med päls, som hund och katt, verkar skydda mot oral candidainfektion medan äldre syskon i stället ökar risken. Det visar en ny svensk kartläggning.

Mellan 11 och 15 procent av spädbarnen i Sverige är drabbade av candidainfektion under sitt första levnadsår. Under de första sex månaderna var förekomsten väldigt stabil och samma barn som hade svampen vid fyra veckors ålder fortsatte att vara drabbade med mycket små förändringar. Men studien visar att barn med husdjur i familjen hade en klart lägre risk. Vid tre månaders ålder var endast 4 procent av barnen med husdjur drabbade jämfört med 11 procent i den totala gruppen.
– Det kan bero på att de får en högre diversitet i sin orala flora genom influenser från den animala floran, säger Christina Stecksén-Blicks, professor i barntandvård vid Umeå universitet och förstaförfattare till studien publicerad i den vetenskapliga tidskriften Mycoses.

Annat mönster för äldre

När barnen blev äldre ökade variationen i vilka som drabbades av candidainfektion och då framträdde ett annat mönster. Vid tolv månaders ålder var alla utom ett av de drabbade barnen lillasyskon med minst ett äldre syskon hemma.
– En möjlig förklaring till att barn som har äldre syskon hade mer candida, är att syskonen kommer hem med olika patogena influenser som sänker diversiteten i oralfloran, säger hon.
Fyndet stämmer väl överens med en kanadensisk studie från 2013 där man just såg en ökad mångfald i oralfloran hos spädbarn som levde med husdjur och en minskad variation hos dem som hade äldre syskon.
Candida är en mikrob i svampsläktet som tillhör den orala floran som kan leva i symbios med människan, men den kan också bli väldigt patogen om immunförsvaret försvagas.

Koppling till karies

Hos prematurt födda barn kan en candidainfektion vara dödlig och hos äldre orsakar infektioner också ibland stora problem. Dessutom finns det en koppling mellan candidainfektioner och karies.
Syftet med den aktuella studien var främst att kartlägga förekomsten av candidainfektion hos spädbarn eftersom det inte har gjorts i Sverige sedan 1970-talet och förekomsten förändras över tiden.
– Det här är en explorativ prevalensstudie vars resultat i första hand är hypotesgenererande. De samband som vi ser skulle behöva studeras mer. Men samtidigt stämmer vissa resultat med andra forskningsfynd och en slutsats man kan dra är att det kanske inte är så dumt att få lite influenser ifrån den animaliska floran, säger Christina Stecksén-Blicks.

Undersökte biomarkörer

Ett annat syfte med studien var att försöka hitta biomarkörer hos mammorna som påverkade förekomsten av candidainfektion hos barnen. De undersökte flera tänkbara biomarkörer i både blod och bröstmjölk, bland annat laktoferrin som finns i bröstmjölken och är väldigt bioaktiv, men utan framgång.
– Vi såg en viss påverkan av laktoferrin, men man kan inte säga att den var konsistent, säger Christina Stecksén-Blicks.

Upptäck mer