Annons

Annons

Fem gånger så vanligt med andra ledsmärtor vid TMD

Patienter som har temporomandibulära problem löper mer än fem gånger så hög risk att också ha andra led- och muskelsmärtor.

Smärta vid temporomandibulära problem, TMD, hänger ofta ihop med annan fysisk smärta i kroppen. I en studie på 337 personer i åldern 21 till 65 år har brasilianska forskare kartlagt hur vanligt det är.
Försökspersonerna valdes slumpvis ut bland de som kom till ett traumatologi-institut i Brasilien, utan att ha någon historia av allvarligt trauma mot området runt käkleden och/eller knä, höft, handled, axel, vrist eller armbåge. Personerna fick inte heller ha diagnoser som reumatoid artrit, SLE, fibromyalgi, andra systemiska ledsjukdomar eller tidigare ha fått behandling mot TMD.
Närmare sju av tio av de utvalda personerna var kvinnor och nästan hälften av samtliga studiedeltagare befanns ha TMD. Av dessa hade så många som nio av tio även smärta någon annanstans, ofta på flera ställen. Bland personerna som inte hade TMD uppgav cirka 65 procent att de hade smärta någon annanstans, och en mindre andel än i TMD-gruppen hade smärta på flera ställen. I båda grupperna hade mer än hälften problem med knäsmärta.
I en statistisk modell kunde forskarna räkna fram att risken att även ha smärta på något annat ställe var 5,5 gånger högre för patienterna med TMD jämfört med dem som inte hade det.
Det är känt att kroniska smärttillstånd har en förmåga att öka känsligheten för smärta i det centrala nervsystemet, vilket är den troliga förklaringen till att patienterna i TMD-gruppen i betydligt högre utsträckning upplevde smärta på flera ställen jämfört med kontrollgruppen.
Något orsakssamband mellan TMD och de övriga smärtorna kunde forskarna inte klarlägga i denna studie, det medger inte studiedesignen.

Upptäck mer