Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.

Okategoriserade

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.

Okategoriserade

Med känsla för hantverket

Sjöholm bestämde tidigt att ägna sitt yrkesliv åt tandvård. Det var ingen slump; hennes pappa arbetade nämligen som tandläkare, och hon själv tillbringade mycket tid på praktiken i unga år, både som tandsköterska, städerska och alltiallo. I samma byggnad låg även ett dentallaboratorium, och det var där hon tyckte att det mest intressanta hände, och...

Okategoriserade

Han ska hjälpa KI genom krisen

För första gången någonsin är en tandläkare dekan för all forskning på Karolinska institutet (KI). Det är en direkt följd av Macchiariniskandalen.

Okategoriserade

Tandläkare kan upptäcka benskörhet

Forskning visar att tandvården har goda förutsättningar att upptäcka tecken på benskörhet och därmed förhindra osteoporos. Men det behövs kunskap och bättre möjligheter att remittera patienter som ligger i farozonen.

Okategoriserade

Patienterna önskar benskörhetsmätning

Det finns ett stort intresse bland patienterna att få benskörhetsmätningar inom tandvården. Det visar de intervjuer Joanna Gullberg, doktorand i Christina Lindhs forskningsprojekt genomfört.

Okategoriserade

Patientjournalen utgör grunden för en säker vård

Patientsäkerhet, tid och pengar. Så kan man sammanfatta journalens roll inom tandvården. Men anmälningar till IVO blottar ofta brister i journalföringen. Därför har sex myndigheter nu gjort gemensam sak och i en insändare till Tandläkartidningen sammanställt rekommendationer och regler kring journalföring.

Okategoriserade

Med fokus på implantat

Efter några år som allmäntandläkare i Tyskland valde Jan Derks att göra sin specialistutbildning i Göteborg. Förra året disputerade han på en uppmärksammad avhandling om tandimplantat.

Okategoriserade

Träff i grupp botar rädsla

Birgitta Mossberg, tandläkare vid Folktandvården Norrstrand, ville hjälpa tandvårdsrädda. Hon hämtade inspiration från en modell som används för flera diagnoser inom sjukvården. Det blev både lyckat för patienterna och billigt för folktandvården.

Okategoriserade

Patienten: Nu kan jag hantera rädslan bättre

– Det är fortfarande obehagligt att gå till tandläkaren, men numer kan jag hantera rädslan bättre. Det säger Axel Boberg, en av de patienter som deltog i projektet.

Okategoriserade

Från nyexad till delägare

Att successivt ta över ägarskapet för en klinik är ett alternativ till att starta från noll eller köpa en redan existerande verksamhet. Den lösningen passade Göran Lilienberg. För nyutexaminerade Stefan Papic har det också blivit en bra lösning; nu äger han en tredjedel av kliniken.

Okategoriserade

Starta eget en självklarhet för Dina Majid

För Dina Majid var det självklart att starta eget direkt efter tandläkarexamen från KI, Huddinge. Efter bara tre år är verksamheten i full gång och innehåller nu både labb, specialister och nya framtidsplaner.

Okategoriserade

Standarder löser problem

Standarder handlar inte bara om dimensioner på till exempel rotkanalsfilar och borr. Flera nya områden är på gång. Snart kan det också finnas en standard för svensk barntandvård. Det blir i så fall den första i sitt slag i tandvården.

Okategoriserade

Han har patientens säkerhet i fokus

Majoriteten av tandläkarna utför god och säker vård. Men det finns en liten grupp tandläkare som missbrukar det förtroende som ligger i legitimationen och systematiskt felbehandlar, säger Lars Svärd, inspektör på IVO.

Okategoriserade

Endokarditprofylax – LMV rekommenderar nu antibiotikaprofylax i särskilda fall

Läkemedelsverket (LMV) har gjort ett tillägg i sin rekommendation gällande endokarditprofylax. 2012 rekommenderades att sådan inte skulle ges över huvud taget, nu är rådet att antibiotikaprofylax kan övervägas till patienter med mycket hög risk för endokardit.

Okategoriserade

God planering minskar haverier

– Lägg ner mer tid tillsammans med patienten före behandlingen, det lönar sig i slutänden, säger Anders Tullberg, specialist i oral protetik.

Okategoriserade

”Våga säga nej”

Ha inte för bråttom. Tänk efter före. Och inte minst: Våga säga nej. Det är några goda råd inför protetiska behandlingar från privattandläkare Lars Gezelius, Stockholm.

Okategoriserade

Med rätten på sin sida

Omvärlden måste uppmärksamma utsatta barn. Det tycker Anna Jinghede, ny rättsodontolog vid Rättsmedicinalverket. Hon har jobbat med frågan hela yrkeslivet – först som tandläkare, sedan som polis och kriminaltekniker. Engagemanget grundar sig i hennes barndomsupplevelser.

Okategoriserade

Uthålligt finlir avgör utvecklingen

Mottagningen liknar mest en maskinpark. Datorer utför automatisk diagnostik, robotar skannar patienterna och preparerar kronor – är det så den digitala framtiden ser ut inom odontologin? Kanske, tekniken finns redan.

Okategoriserade

Virtuell kirurgi är redan verklighet

Den virtuella kirurgin har blivit verklighet. Nu kan komplicerade käk- och plastikoperationer planeras och genomföras virtuellt innan patienten ligger på operationsbordet.

Käkkirurgi

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons