Annons

Annons

Inget samband mellan amalgam och förlossningsutfall

Antalet amalgamfyllningar hos gravida kvinnor påverkar inte utfallet av graviditeten, visar ny norsk studie.

Det är tidigare visat att halten kvicksilver i blodet och vävnader har ett samband med antalet fyllningar med amalgam. Forskare har också visat att kvicksilver passerar placentan och når fostret, liksom att det finns indikationer på att kvinnor som äter mycket fisk med kvicksilver föder barn som är mindre.
Det har därför funnits en oro för att kvicksilver från amalgamfyllningar skulle kunna ha en negativ inverkan på fosterutvecklingen under graviditeten.
Nu har norska forskare undersökt frågan. I en stor studie av kvinnor som var gravida någon gång mellan 1999 och 2008 har de granskat utfallet för över 69 000 graviditeter.
I en enkät fick de gravida kvinnorna ange bland annat hur många amalgamfyllningar de hade. 22 procent var helt utan amalgamfyllningar, 36 procent hade mellan en och fyra, 26 procent mellan fem och åtta och 16 procent hade fler än åtta amalgamfyllningar.
Forskarna samkörde kvinnorna med det norska graviditetsregistret och när de kontrollerade utfallet vad gäller för tidig förlossning, låg födelsevikt, missbildningar och dödföddhet i förhållande till antal amalgamfyllningar kunde de inte hitta några signifikanta samband.

Upptäck mer