Annons

Annons

Sötningsmedel kan inducera glukosintolerans

I stället för att skydda kroppen mot socker, verkar konstgjorda sötningsmedel som sackarin, sukralos eller aspartam göra den känsligare.

Att ersätta socker med konstgjorda kalorifattiga sötningsmedel som sackarin, sukralos eller aspartam i syfte att skydda mot karies eller övervikt kan visa sig vara att göra sig själv en riktig björntjänst. Israeliska forskare kan nämligen visa att regelbundet intag av sackarin under sju dagar inducerar glukosintolerans hos både möss och människor.
Men eftersom de konstgjorda sötningsmedlen normalt inte tas upp i kroppen utan bara passerar igenom tarmen var forskarna först ganska förbryllade över resultatet. De genomförde därför en serie experiment som kan visa hur det går till.
Först visade de att möss som hade fått glukosintolerans genom att inta det konstgjorda sötningsmedlet sackarin kunde botas med hjälp av en fyra veckor lång antibiotikakur. Sedan gjorde de faeces-transplantationer där de överförde tarmbakterier från möss med inducerad glukosintolerans till opåverkade möss. Sex dagar efter transplantationen var också de mössen glukosintoleranta.
Då gick forskarna över till människor. Först analyserade de data från drygt 380 personer i en pågående nutritionsstudie där de kan visa en korrelation mellan intag av konstgjorda sötningsmedel och ett antal parametrar relevanta för det metabola syndromet som högre vikt, högre midja/höft-kvot, högre fasteglukos, högre HbA1C-värde samt försämrad glukostolerans.
Sedan genomförde forskarna ett försök med sju friska frivilliga som fick inta maxdosen sackarin under sju dagar. Fyra av de sju hade signifikant sämre glukostolerans efter en vecka. När forskarna genomförde faeces-transplantationer från människorna som påverkats av sackarinintaget till möss, utvecklade mössen också glukosintolerans.
Forskarna drar slutsatsen att intag av konstgjorda sötningsmedel ökar risken att utveckla glukosintolerans både hos möss och hos människor. Och de föreslår en mekanism där tarmfloran påverkas negativt av de konstgjorda sötningsmedlen.
De konstaterar även att introduktionen av de konstgjorda sötningsmedlen, som togs fram för att minska kaloriintaget och normalisera blodsockerhalten, sammanfaller med den globala fetma- och diabetesepidemin. Forskarna menar att deras resultat pekar på att de konstgjorda sötningsmedlen kan ha bidragit till att förvärra den epidemi som de var tänkta att motverka.

Upptäck mer