Annons

Annons

Ont om belägg för att klorhexidin skyddar mot karies

Forskare från The Cochrane Collaboration finner i en systematisk sammanställning alltför dålig forskning för att kunna uttala sig om klorhexidins skyddande effekt mot karies.

Cochranes tandhälsogrupp hade för avsikt att analysera de vetenskapliga beläggen för att det vanligt förekommande antibakteriella medlet klorhexidin har en skyddseffekt mot karies. Forskarna sökte igenom den samlade vetenskapen och fann till slut åtta randomiserade, kontrollerade studier som de tog med i sin analys.
Studierna utvärderade effekten av klorhexidinlack och klorhexidingel på närmare 2 900 barn upp till 15 års ålder.
Men studierna kan, varken var för sig eller kombinerat, visa några statistiskt signifikanta skillnader mellan de barn som fått klorhexidin och dem som inte fått det. Många studier var dock små och hade lågt bevisvärde.
Forskarna anser sig därför inte kunna dra några säkra slutsatser alls kring huruvida studierna stödjer eller motbevisar att klorhexidin skulle vara bättre än placebo eller ingen behandling alls för att motverka karies. Det krävs bättre gjorda studier för att ordentligt kunna svara på frågeställningen, menar forskarna.
Det bör i sammanhanget påpekas att avsaknad av belägg för effekt inte är detsamma som belägg för avsaknad av effekt.

Upptäck mer