Annons

Annons

Regelbundna tandläkarbesök ger bättre tandhälsa

Vuxna som regelbundet går på tandläkarkontroller har mindre problem med karies och fler tänder kvar än de som inte gör det.

Det lönar sig i längden att regelbundet gå på kontroller hos tandläkaren. Detta, kanske självklara, samband har tidigare inte varit givet inom vetenskapen.
Men nu har brittiska forskare analyserat data från personliga intervjuer och kliniska undersökningar för 3 235 vuxna britter. Intervjuerna fångade demografi, socioekonomi och långtidsvanor av tandläkarbesök.
Tandläkarvanorna fångades in i tre frågor som gjorde att personerna kunde delas in i fyra grupper. De som alltid gått på regelbundna kontroller, de som just nu gick på regelbundna kontroller, men inte alltid hade gjort det, de som tidigare gick regelbundet, men som inte gör det längre samt de som aldrig gått på regelbundna kontroller.
De kliniska undersökningarna kontrollerade kariesstatus och gjordes ockulärt utan röntgenbilder och resulterade dels i uppgifter om antalet angripna, saknade och lagade tänder dels ett DMFT-index för varje patient.
Resultatet visar tydligt att vuxna personer som bara går på tandläkarkontroller då och då, som aldrig går utom när de har symtom från tänderna eller som har slutat gå på regelbundna kontroller, men tidigare gjorde det, alla har mer problem med karies än de som alltid gått på regelbundna kontroller. De hade fler tänder som var kariesangripna och fler saknade tänder, men färre tänder med fyllningar än de som alltid gått på kontroller.
Däremot hade de personer som inte tidigare, men nu gick på regelbundna kontroller samma kariesstatus som de som alltid gått på regelbundna kontroller. Det finns alltså klara vinster med att börja med regelbundna kontroller även om man inte tidigare gjort det.

Upptäck mer