Annons

Annons

Svaga bevis för xylitols effekt mot karies

En ny systematisk sammanställning från The Cochrane Collaboration visar endast svaga bevis för xylitols skyddande effekt mot karies.

Forskare från Cochranes tandhälsogrupp har svårt att hitta studier som övertygande visar att xylitol skyddar mot karies. Forskningen är i de flesta fall alltför dålig.
Efter att ha gått igenom världens samlade forskning från 1861 fram till den 14 augusti 2014 fann forskarna tio stycken randomiserade och kontrollerade studier, omfattande totalt drygt 5 900 försökspersoner som utvärderade xylitols effekt mot karies på barn eller vuxna. Med hjälp av dessa har de gjort en systematisk sammanställning av det vetenskapliga läget.
Det stora flertalet försökspersoner, drygt 4 200 barn, deltog i en studie av fluortandkräm med en 10-procentig tillsatts av xylitol som kunde visa en liten, men dock statistiskt signifikant, skyddseffekt mot karies jämfört med en fluortandkräm utan xylitol. Efter mellan 2,5 och 3 års användning hade de som använt xylitoltandkrämen drabbats av karies i 13 procent färre fall.
Övriga studier av xylitolsirap, sugtabletter, vanliga tabletter och våtservetter var alltför små, av för dålig kvalitet och med för hög risk att vara partiska för att forskarna skulle kunna dra några säkra slutsatser av dem.

Upptäck mer