Annons

Annons

Video av extraktion minskade inte oron

Patienter som fick se en video av en extraktion av en visdomstand före sitt eget ingrepp blev mer oroliga.

Detaljerad information inför vissa operativa ingrepp har visat sig ha en lugnande effekt på patienter. Det är även visat i vissa studier att patienter får mindre ångest inför ett ingrepp om de får se det operativa ingreppet på video. Men det verkar inte gälla patienter inför extraktion av visdomständer.
Det kan turkiska forskare visa efter att ha undersökt effekten av video på 333 unga patienter 18–25 år av båda könen. Patienterna delades slumpmässigt in i tre grupper där en grupp fick muntlig detaljerad information om ingreppet, en grupp fick både muntlig detaljerad information och fick se en video av ingreppet och slutligen en kontrollgrupp som enbart fick en muntlig basal information.
Extraktionen av visdomstanden gjordes på samtliga patienter av samma operatör som även var blindad för vem som hade fått vilken information.
Det visade sig att ungdomarna i videogruppen var signifikant mer oroliga och ångestfyllda inför ingreppet. Dessutom upplevde de mer postoperativ smärta och konsumerade mer smärtlindrade behandling.
Forskarna konstaterar att videovisning av tandextraktioner inte verkar vara någon bra idé.

Upptäck mer