Anti-TNF-alfabehandling vänder parodontitutveckling

14 Jun 2012
Dela artikeln
Personer som lider av någon autoimmun sjukdom som reumatoid artrit, psoriasisartrit eller systemisk skleros har dessutom betydligt sämre tandstatus än friska personer.

Det kan israeliska forskare visa genom att undersöka 36 personer jämnt fördelade på de tre autoimmuna sjukdomarna och jämföra dem med tolv friska individer. Genomgående hade personerna med en autoimmun sjukdom sämre värden på parodontala parametrar som gingival-index, blödning i tandköttet, sonderingsdjup i tandfickor samt antalet djupa tandfickor. Dessutom hade de signifikant högre koncentrationer av den inflammatoriska signalsubstansen TNF-alfa i gingivalvätskan.

Men när ytterligare tio personer med reumatoid artrit som behandlades med TNF-alfahämmare mot sin reumatism undersöktes, visade det sig att dessa inte alls hade sämre tandstatus utan var lika bra, eller bättre, än gruppen friska personer.

Forskarnas förklaring är att inflammatoriska cytokiner, som TNF-alfa, stimulerar inflammationen och leder till en frisättning av ytterligare inflammatoriska ämnen som i sin tur stimulerar bennedbrytning, både i leder och i käken. Behandling med TNF-alfahämmare stoppar effektivt den processen. Men både kostnaden och biverkningspanoramat för TNF-alfahämmare omöjliggör dess användning mot parodontit, men framtida generationer av TNF-alfahämmare kan bli både billigare och möjliga att administrera lokalt, spår forskarna, och då kan det bli ett effektivt hjälpmedel mot parodontit.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Källa:

Mayer Y, Elimelech R, Balbir-Gurman A, Braun-Moscovici Y, Machtei EE. Periodontal condition of patients with auto-immune diseases and the effect of anti-tnf-a therapy. J Periodont 2012, doi:10.1902/jop.2012.120009.

Kommentera artikeln:

Dina åsikter, synpunkter och kunskaper är viktiga för oss men vi vill att kommentarerna håller en god och konstruktiv ton.
Kommentarer till artiklarna förutsätts skrivas i första hand av personer med yrkesmässig anknytning till ämnet.
För att kommentera måste du registrera dig genom att ange ditt namn och din mejladress. Du får vara anonym men tänk på att din kommentar får mer tyngd om du skriver den under ditt riktiga namn. Observera att du själv är ansvarig för det du låter publicera i kommentarsfältet på tandlakartidningen.se.

Observera att du måste klicka på en länk i mejlet som skickas till e-postadressen som du har angivit för att din kommentar ska bli synlig för andra läsare.

Läs tandläkartidningens kommentarsregler

Genom att kryssa för "Jag har läst och förstått villkoren för kommentarinlägg på www.tandlakartidningen.se" godkänner du dessa villkor och förbinder dig därmed att följa dem. Vissa förändringar i villkoren kan komma att göras efter hand.