Endast var tredje ortodontisk studie korrekt randomiserad

16 Aug 2012
Dela artikeln

Endast tre av tio vetenskapliga studier publicerade i ortodontiska tidskrifter som i titeln utger sig för att vara randomiserad kan sägas vara det. Det är det dystra resultatet av en genomgång gjord av forskare från Grekland och Schweiz i tidskrifterna; American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, European Journal of Orthodontics, Angle Orthodontist, Journal of Orthodontics, Orthodontics and Craniofacial Research, World Journal of Orthodontics, Australian Orthodontic Journal, och Journal of Orofacial Orthopedics från 1979 fram till juli 2011.

Totalt fann de 112 studier som angavs vara randomiserad i titeln. Men endast 33 stycken, eller 29,5 procent, var verkligen randomiserade enligt konstens alla regler, 52 stycken, eller 46,4 procent betecknades som oklara eftersom det inte till fullo framgick hur randomiseringen gått till, medan 27 stycken, eller 24,1 procent, klart och tydligt inte var randomiserade.

Bäst av tidskrifterna var Journal of Orthodontics där 45 procent av de påstått randomiserade artiklarna verkligen var det.
Med tanke på att randomiserade och placebokontrollerade studier är det underlag som framtida rekommendationer, och därmed framtidens vård, bygger på är det av yttersta vikt att studierna görs på rätt sätt, menar forskarna. De anser vidare att forskare, granskare och redaktörer bör utbildas i och sedan följa riktlinjer för randomisering som exempelvis Consort.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Källa:

Koletsi D, Pandis N, Polychronopoulou A, Eliades T. What's in a title? An assessment of whether randomized controlled trial in a title means that it is one. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2012;141(6):679-85.

Kommentera artikeln:

Dina åsikter, synpunkter och kunskaper är viktiga för oss men vi vill att kommentarerna håller en god och konstruktiv ton.
Kommentarer till artiklarna förutsätts skrivas i första hand av personer med yrkesmässig anknytning till ämnet.
För att kommentera måste du registrera dig genom att ange ditt namn och din mejladress. Du får vara anonym men tänk på att din kommentar får mer tyngd om du skriver den under ditt riktiga namn. Observera att du själv är ansvarig för det du låter publicera i kommentarsfältet på tandlakartidningen.se.

Observera att du måste klicka på en länk i mejlet som skickas till e-postadressen som du har angivit för att din kommentar ska bli synlig för andra läsare.

Läs tandläkartidningens kommentarsregler

Genom att kryssa för "Jag har läst och förstått villkoren för kommentarinlägg på www.tandlakartidningen.se" godkänner du dessa villkor och förbinder dig därmed att följa dem. Vissa förändringar i villkoren kan komma att göras efter hand.