HPV-infektion kan öka risken för en andra tumör vid muncancer

16 Aug 2012
Dela artikeln

Muncancerpatienter som är smittade av humant papillomvirus, HPV, typ 18 kan ha en ökad risk att drabbas av en andra primärtumör. Den varningen skickar forskare från Taiwan ut efter att ha undersökt förekomsten av HPV-infektion hos 103 muncancerpatienter vid en onkologavdelning på ett sjukhus i Taiwan.

31 patienter visade sig vara smittade med HPV, varav hälften hade HPV-16 och knappt en fjärdedel HPV-18. Papillomviruset hade inget samband med kön, var tumören satt, dess aggressivitet eller utfallet av behandlingen. Inte heller var förekomsten högre hos personer som drack alkohol, rökte eller tuggade tobak.

Däremot fanns det en signifikant koppling mellan HPV-18 och förekomsten av en andra primärtumör, drygt fyra av tio smittade med HPV-18 hade en andra tumör jämfört med knappt en av tio som inte var smittade. Eftersom studien är förhållandevis liten anser forskarna att deras resultat måste bekräftas i större studier.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Källa:

Huang SF, Li HF, Liao CT, Wang HM, Chen IH, Chang JTC, Chen YJ, Cheng AJ. Association of HPV infections with second primary tumors in early staged oral cavity cancer. Oral Dis 2012, doi: 10.1111/j.1601-0825.2012.01950.x.

Kommentera artikeln:

Dina åsikter, synpunkter och kunskaper är viktiga för oss men vi vill att kommentarerna håller en god och konstruktiv ton.
Kommentarer till artiklarna förutsätts skrivas i första hand av personer med yrkesmässig anknytning till ämnet.
För att kommentera måste du registrera dig genom att ange ditt namn och din mejladress. Du får vara anonym men tänk på att din kommentar får mer tyngd om du skriver den under ditt riktiga namn. Observera att du själv är ansvarig för det du låter publicera i kommentarsfältet på tandlakartidningen.se.

Observera att du måste klicka på en länk i mejlet som skickas till e-postadressen som du har angivit för att din kommentar ska bli synlig för andra läsare.

Läs tandläkartidningens kommentarsregler

Genom att kryssa för "Jag har läst och förstått villkoren för kommentarinlägg på www.tandlakartidningen.se" godkänner du dessa villkor och förbinder dig därmed att följa dem. Vissa förändringar i villkoren kan komma att göras efter hand.