Ökad risk för Epstein-Barrvirus vid graviditetsgingivit

2 Feb 2012
Dela artikeln
Gravida kvinnor med en bakterieinflammation i tandköttet har över tre gånger så hög förekomst av herpesviruset Epstein-Barrvirus i tandköttet jämfört med icke-gravida kvinnor som också hade gingivit.

Det kan turkiska forskare visa efter att ha undersökt 70 gravida kvinnor och 40 icke-gravida som alla hade gingivit. Av någon anedning ökar graviditeten förekomsten av herpesviruset i den bakteriellt inflammerade vävnaden.
En förklaring skulle kunna vara att immunförsvaret är nedreglerat under graviditeten vilket kan underlätta för reaktivering av latent Epstein-Barrvirus, menar forskarna.

 

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Källa:

Ereş G, Altıok E, Özkul A, Açıkel CH. Subgingival Epstein-Barr and Cytomegalovirus Occurrence in Pregnancy Gingivitis. J Periodontol 2011;82:1676-84.

Kommentera artikeln:

Dina åsikter, synpunkter och kunskaper är viktiga för oss men vi vill att kommentarerna håller en god och konstruktiv ton.
Kommentarer till artiklarna förutsätts skrivas i första hand av personer med yrkesmässig anknytning till ämnet.
För att kommentera måste du registrera dig genom att ange ditt namn och din mejladress. Du får vara anonym men tänk på att din kommentar får mer tyngd om du skriver den under ditt riktiga namn. Observera att du själv är ansvarig för det du låter publicera i kommentarsfältet på tandlakartidningen.se.

Observera att du måste klicka på en länk i mejlet som skickas till e-postadressen som du har angivit för att din kommentar ska bli synlig för andra läsare.

Läs tandläkartidningens kommentarsregler

Genom att kryssa för "Jag har läst och förstått villkoren för kommentarinlägg på www.tandlakartidningen.se" godkänner du dessa villkor och förbinder dig därmed att följa dem. Vissa förändringar i villkoren kan komma att göras efter hand.