Ökad risk för mikrodonti efter cytostatikabehandling hos barn

12 Jan 2012
Dela artikeln
Barn som drabbats av cancer och behandlats med cytostatika före åtta års ålder har en kraftigt förhöjd risk att utveckla för små tänder, mikrodonti. Det visas i en ny dansk studie.

Även om mikrodonti är ett synnerligen sekundärt problem i förhållande till grundsjukdomen är detta viktig kunskap för tandläkare. I takt med att överlevnaden vid barncancer ökar, stiger också behovet av en långsiktig planering av kommande tandbehandling.

Forskarna jämförde 150 barn ur det danska barncancerregistret med ett slumpmässigt urval av 193 jämnåriga barn som inte behandlats med cytostatika. De cancersjuka barnen hade alla fått kemoterapi före åtta års ålder, men ingen strålning mot huvud eller nacke. Genom att kontakta barnens tandläkare fick forskarna tillgång till deras journaler.

Sammanlagt 88 tänder hos 29 av barnen (19 procent) som behandlats med cytostatika klassades som för små, medan inga tänder hos de friska kontrollerna var drabbade av mikrodonti. Förekomsten av mikrodonti var högre hos de barn som behandlats före tre års ålder. Resultatet stärker och bekräftar tidigare fynd.

 

 

Text: Lina Jonsson, Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Källa:

Pedersen LB, Clausen N, Schrøder H, Schmidt M, Poulsen S. Microdontia and hypodontia of premolars and permanent molars in childhood cancer survivors after chemotherapy. Int J Paed Dent 2011, doi: 10.1111/j.1365-263X.2011.01199.x

Kommentera artikeln:

Dina åsikter, synpunkter och kunskaper är viktiga för oss men vi vill att kommentarerna håller en god och konstruktiv ton.
Kommentarer till artiklarna förutsätts skrivas i första hand av personer med yrkesmässig anknytning till ämnet.
För att kommentera måste du registrera dig genom att ange ditt namn och din mejladress. Du får vara anonym men tänk på att din kommentar får mer tyngd om du skriver den under ditt riktiga namn. Observera att du själv är ansvarig för det du låter publicera i kommentarsfältet på tandlakartidningen.se.

Observera att du måste klicka på en länk i mejlet som skickas till e-postadressen som du har angivit för att din kommentar ska bli synlig för andra läsare.

Läs tandläkartidningens kommentarsregler

Genom att kryssa för "Jag har läst och förstått villkoren för kommentarinlägg på www.tandlakartidningen.se" godkänner du dessa villkor och förbinder dig därmed att följa dem. Vissa förändringar i villkoren kan komma att göras efter hand.