Patienter accepterar väntetider på tre månader

2 Feb 2012
Dela artikeln
Patienter som står på väntelista för icke akuta dentala ingrepp anger att runt 45 dagar är en acceptabel väntetid för sina ingrepp, men tycker inte att det skapar särskilt mycket besvär så länge som väntetiden understiger tre månader.

Det visare en finsk enkätundersökning av 112 finska patienter som stod på väntelistan till den statliga tandvården i Åbo. Kvinnor upplever något mer besvär än män, samtidigt som kvinnor också fick mer underhållsbehandling under väntetiden.
De patienter som hade väntat längre än tre månader uppgav en högre nivå av besvär med väntetiden. Samtidigt var det mycket få som lämnade väntelistan och sökte sig till den privata tandvården, sannolikt eftersom det blir betydligt dyrare för patienten, enligt forskarna.

 

Dela artikeln
Källa:

Tuominen R, Eriksson AL. Patient experiences during waiting time for dental treatment. Acta Odont Scand, 2012; 70: 21–6.

Kommentera artikeln:

Dina åsikter, synpunkter och kunskaper är viktiga för oss men vi vill att kommentarerna håller en god och konstruktiv ton.
Kommentarer till artiklarna förutsätts skrivas i första hand av personer med yrkesmässig anknytning till ämnet.
För att kommentera måste du registrera dig genom att ange ditt namn och din mejladress. Du får vara anonym men tänk på att din kommentar får mer tyngd om du skriver den under ditt riktiga namn. Observera att du själv är ansvarig för det du låter publicera i kommentarsfältet på tandlakartidningen.se.

Observera att du måste klicka på en länk i mejlet som skickas till e-postadressen som du har angivit för att din kommentar ska bli synlig för andra läsare.

Läs tandläkartidningens kommentarsregler

Genom att kryssa för "Jag har läst och förstått villkoren för kommentarinlägg på www.tandlakartidningen.se" godkänner du dessa villkor och förbinder dig därmed att följa dem. Vissa förändringar i villkoren kan komma att göras efter hand.