Svagt stöd för fluortant i högriskskolor

2 Feb 2012
Dela artikeln
Den moderna fluortanten som enbart besöker skolor i högriskområden som har införts i Sverige under de senaste åren får ett svagt och tveeggat stöd i en amerikansk undersökning som tittat på effekten av veckovis munsköljning med fluorlösning i hög- och lågriskskolor i North Carolina.

Där besöker fluortanten fortfarande en stor del av skolorna och forskarna undersökte kariesutvecklingen för över 1 300 skolbarn mellan årskurs ett och fem i olika skolor.
I lågriskskolorna sjönk kariesförekomsten endast med tio procent under de fem årens veckovisa fluorsköljningar.

I högriskskolorna var motsvarande förändring en stadig sänkning med totalt 55 procent. Men trots den relativt stora och tydliga skillnaden var ingen av förändringarna statistiskt signifikanta vilket gör att förändringen i högriskskolorna endast kan betecknas som en tendens till effekt. Något som kan bero på brister i studieupplägget eller på att effekten av veckovisa fluorsköljningar ändå är relativt måttlig.

 

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln
Källa:

Divaris K, Rozier RG, King RS. Effectiveness of a School-based Fluoride Mouthrinse Program. J Dent Res 2011, doi: 10.1177/0022034511433505.

Kommentera artikeln:

Dina åsikter, synpunkter och kunskaper är viktiga för oss men vi vill att kommentarerna håller en god och konstruktiv ton.
Kommentarer till artiklarna förutsätts skrivas i första hand av personer med yrkesmässig anknytning till ämnet.
För att kommentera måste du registrera dig genom att ange ditt namn och din mejladress. Du får vara anonym men tänk på att din kommentar får mer tyngd om du skriver den under ditt riktiga namn. Observera att du själv är ansvarig för det du låter publicera i kommentarsfältet på tandlakartidningen.se.

Observera att du måste klicka på en länk i mejlet som skickas till e-postadressen som du har angivit för att din kommentar ska bli synlig för andra läsare.

Läs tandläkartidningens kommentarsregler

Genom att kryssa för "Jag har läst och förstått villkoren för kommentarinlägg på www.tandlakartidningen.se" godkänner du dessa villkor och förbinder dig därmed att följa dem. Vissa förändringar i villkoren kan komma att göras efter hand.