Svagt stöd för fluortant i högriskskolor

2 Feb 2012
Dela artikeln
Den moderna fluortanten som enbart besöker skolor i högriskområden som har införts i Sverige under de senaste åren får ett svagt och tveeggat stöd i en amerikansk undersökning som tittat på effekten av veckovis munsköljning med fluorlösning i hög- och lågriskskolor i North Carolina.

Där besöker fluortanten fortfarande en stor del av skolorna och forskarna undersökte kariesutvecklingen för över 1 300 skolbarn mellan årskurs ett och fem i olika skolor.
I lågriskskolorna sjönk kariesförekomsten endast med tio procent under de fem årens veckovisa fluorsköljningar.

I högriskskolorna var motsvarande förändring en stadig sänkning med totalt 55 procent. Men trots den relativt stora och tydliga skillnaden var ingen av förändringarna statistiskt signifikanta vilket gör att förändringen i högriskskolorna endast kan betecknas som en tendens till effekt. Något som kan bero på brister i studieupplägget eller på att effekten av veckovisa fluorsköljningar ändå är relativt måttlig.

 

Källa:

Divaris K, Rozier RG, King RS. Effectiveness of a School-based Fluoride Mouthrinse Program. J Dent Res 2011, doi: 10.1177/0022034511433505.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Problem med inloggningen? Kontakta redaktionen: redaktionen@tandlakartidningen.se