Annons

Annons

Arbetsmiljö 2023-02-16

Hälften har hörselskydd

Foto: Colourbox

Av dem som svarade på Tandläkartidningens webbfråga i december 2022 använder knappt hälften, 48 procent, hörselskydd i jobbet.

Inom tandvården kan instrument som roterar vid höga varvtal, ultraljudsinstrument och salivsug ge ifrån sig höga ljudnivåer. Enligt SBU:s upplysningstjänst är den genomsnittliga ljudnivån för ett högvarvsvinkelstycke 70 – 82 dB, med toppar på 105 dB. Här gäller att äldre eller dåligt underhållna instrument ger ifrån sig högre ljudnivåer än nya.

Dessa bullernivåer ligger precis kring gränserna för hörselskaderisk. Den som utsätts för en genomsnittlig ljudnivå på 80 dB under en arbetsdag ska enligt Arbetsmiljöverkets regler erbjudas hörselundersökning och hörselskydd av arbetsgivaren (AFS 2005:16).

Upptäck mer