Oklar omfattning av estetiska injektioner i tandvården

Läppförstoringar, antirynkbehandlingar eller plasmainjektioner – även om det inte är tandvård är det behandlingar som går att få av tandläkare. Men hur vanligt det är tycks svårt att få grepp om.

Nyheter

Många missnöjda med sin arbetsgivare

Tandvårdens arbetsgivare tycks ha en del att jobba på. I alla fall baserat på resultatet i Tandläkartidningens senaste webbfråga.

Nyheter

Mindre fortbildning än rekommendationen

Färre än hälften av de som svarat på månadens fråga om hur mycket fortbildning de planerar att gå i år når upp till Tandläkarförbundets rekommendation om 20 timmar.

Nyheter

Många vill lägga mindre tid på journalföring

”Bristande journalföring” är ett återkommande omdöme i de tandvårdsärenden som IVO granskar. Men bland Tandläkartidningens läsare tycks tiden som läggs på journalföring inte vara någon brist – snarare tvärtom.

Nyheter

Så många vill att tandvården ska ingå i sjukvården

Ska tandvården vara en del av den övriga hälso- och sjukvården? Månadens webbfråga splittrar Tandläkartidningens läsare.

Nyheter

En sak viktigare än andra när tandläkare väljer arbetsgivare

Det råder ingen tvekan om vad som betyder mest när tandläkare väljer arbetsgivare. I alla fall inte bland dem som svarat på Tandläkartidningens senaste webbenkät på sajten.

Nyheter

Hälften har hörselskydd

Av dem som svarade på Tandläkartidningens webbfråga i december 2022 använder knappt hälften, 48 procent, hörselskydd i jobbet.

Arbetsmiljö

Många röstar för obligatorisk efterutbildning

Tandläkartidningens webbenkät visar att många av läsarna vill att efterutbildning för tandläkare ska vara obligatorisk. I dagsläget finns dock inga aktuella förslag kring detta hos regeringen.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons