Stamceller kan rädda traumaskadade tänder
Jens Ove Andreasen är ett världsnamn inom traumatologi. Han höll riksstämmans huvudsymposium om dentala trauman. Jens Ove Andreasen är ett världsnamn inom traumatologi. Han höll riksstämmans huvudsymposium om dentala trauman.

Stamceller kan rädda traumaskadade tänder

3 jan 2013
Dela artikeln
Stamceller kan revolutionera traumatologi redan år 2020. Behandling med implantat är det största hotet mot en framgångsrik utveckling, eftersom det anses oetiskt att pröva en ny metod om det redan finns en som fungerar.

Det sade traumanestorn Jens Ove Andreasen vid riksstämmans huvudsymposium »Dentala trauman – evidensbaserad behandling för optimalt behandlingsresultat«.

Jens Ove Andreasen är specialist i oral- och maxillofacial kirurgi och övertandläkare vid Rigshospitalet, universitetssjukhuset i Köpenhamn. Han uppmanar tandläkarstuderande som är intresserade av att forska att satsa på stamcellsforskning.

Trauma och akuttandvård togs upp som ett fokusämne på årets odontologiska riksstämma i Göteborg. Huvudsymposiet och ett antal andra föreläsningar och arrangemang handlade om diagnostik och behandling av tand- och käktrauman.

Mycket att hålla reda på

Rätt undersökning, diagnos och akutbehandling efter en olycka som har orsakat tand- eller käkskador kan vara avgörande för en bra långtidsprognos.

Ett problem är att hålla reda på hur olika traumapatienter ska behandlas. Det beror på förutsättningarna som råder. Först måste rätt diagnos ställas, och sedan ska rätt behandling väljas. Typen av luxations- och/eller frakturskada spelar roll, liksom om de berörda tänderna är primära eller permanenta.

Det finns över 100 kombinationer och det kan bli mycket invecklat att hålla reda på allting, konstaterar Jens Ove Andreasen.

Han har skrivit läroböcker om hur traumaskador ska behandlas, men ett problem är att när boken väl har pub-licerats, är den nästan inte aktuell längre.

Därför tog han initiativet till en nätbaserad databas med riktlinjer. En fördel är att databasen snabbt kan dateras upp när det kommer nya rön. Så långt det går bygger informationen på sajten på vetenskaplig evidens.

Människor i 170 länder använder traumaguiden. Besökare bosatta i Sverige är lika vanliga som de i Danmark eller Storbritannien.

Text: Janet Suslick

Foto: Marie Ullnert

Läs mer om www.dentaltraumaguide.org i artikeln Traumaguiden lovordas.

Dela artikeln
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch