Arbetsmarknaden i balans för tandläkare

Ny prognos 20 feb 2015
Dela artikeln
Arbetsmarknaden för tandläkare är i balans. Den bedömningen gör Socialstyrelsen i Nationella planeringsstödet 2015.

Socialstyrelsens bedömning av arbetsmarknadsläget baseras på en undersökning om tillgång och efterfrågan på tandvårdspersonal i folktandvården. Enkäten skickades ut hösten 2014. 16 av landets 21 landsting och regioner svarade.

Tolv landsting anser att möjligheterna att rekrytera tandläkare är goda eller mycket goda. Fyra landsting anser fortfarande att rekryteringsmöjligheterna är dåliga.

Efterfrågan är större för erfarna tandläkare än för nyutbildade. Det finns också stora regionala skillnader. Även inom regionerna kan det vara svårare att rekrytera till mindre orter än till större.

Brist på tandsköterskor

13 av 16 landsting och regioner uppger att tillgången på tandsköterskor är otillräcklig. Bara tre bedömer att det råder balans.

När det gäller tandhygienister bedömer 11 att efterfrågan överstiger tillgången medan de övriga 5 anser att det råder balans.

Statistik om tandvårdspersonal

Rapporten innehåller också den senaste statistiken om tandläkare och tandhygienister, från november 2012. Ett axplock:

7 699 tandläkare jobbade inom tandvården, varav 891 specialister.

473 tandläkare arbetade med utbildning och administration, varav 124 specialister.

Antal tandhygienister per tandläkare är störst i Gävleborgs län (1,2) och minst i Stockholm och Kronoberg (0,4).

Läs mer i Socialstyrelsens rapport Nationella planeringsstödet 2015.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch