Tandläkare dras till Stockholm och Västra Götaland

Tandläkare dras till Stockholm och Västra Götaland

Tandläkartätheten är störst i Stockholm och Västra Götaland och minst i Gävleborg. Det visar Socialstyrelsens statistik sammanställd i september 2020 om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Nyheter

Fortsatt brist på tandläkare

Fortsatt brist på tandläkare

Det är brist på tandläkare i 18 landsting och regioner i Sverige. Endast två upplever en balans mellan tillgång och efterfrågan, enligt Socialstyrelsen.

Nyheter

Erfarna tandläkare får lätt jobb

Erfarna tandläkare får lätt jobb

Bristen på utbildade tandläkare med yrkeserfarenhet var stor 2017, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport om det nationella planeringsstödet 2018.

Nyheter

Tandläkarbristen fortsätter enligt Arbetsförmedlingen

Tandläkarbristen fortsätter enligt Arbetsförmedlingen

Det finns en påtaglig brist på tandläkare både i år och på fem års sikt, enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen.

Nyheter

Socialstyrelsen vill att fler tandläkare utbildas

Socialstyrelsen vill att fler tandläkare utbildas

Antalet utbildningsplatser för tandläkare bör ökas något, tills den regionala obalansen i tillgång på tandläkare är åtgärdad. Det anser Socialstyrelsen.

Nyheter

Arbetsmarknaden i balans för tandläkare

Arbetsmarknaden för tandläkare är i balans. Den bedömningen gör Socialstyrelsen i Nationella planeringsstödet 2015.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons