Barn behöver rutiner för tandborstning
Allra viktigast var att upprätta en rutin så att tandborstningen hanns med på morgonen, visar studien. Foto: Colourbox

Barn behöver rutiner för tandborstning

Forskning 3 dec 2019
Dela artikeln
Föräldrarnas kunskap om oral hälsa samt rutiner visade sig vara viktigast för att barnen skulle få sina tänder borstade två gånger per dag, visar en studie.

Via Facebook och föräldraforum på nätet har de australiensiska forskarna, mellan mars och juli 2018, bjudit in föräldrar till 0–4-åringar till en webb-enkät om barnens tandborstning.

Knappt 240 fullständiga svar kom in, och enkäten verkar i första hand ha attraherat högutbildade mödrar eftersom 95 procent var mammor och sju av tio hade en universitetsutbildning. Men även bland de socioekonomiskt gynnade är tandborstning ett problem.

Regelbunden tandborstning

En majoritet av de svarande ansåg att regelbunden tandborstning var svårt att upprätthålla. Fler föräldrar angav att de borstade barnens tänder en gång om dagen än som angav att de borstade två gånger per dag, och en mindre grupp svarade att de inte ens borstade barnens tänder varje dag.

När forskarna sedan analyserade faktorerna bakom en god tandborstning visade det sig att det, tvärtemot vad de trott, inte var skicklighet eller förmåga som var viktigt utan rutiner och kunskap. Allra viktigast var att upprätta en rutin så att tandborstningen hanns med på morgonen. Förälderns kunskap om oral hälsa var den näst viktigaste faktorn följt av en kvällsrutin.

Starta rutiner tidigt

Forskarna kan också visa att ju tidigare rutinerna sattes, desto mindre problem var det med tandborstningen. De kan också visa att föräldrarna med mest kunskap började tandborstningen tidigare, direkt när barnens tänder började komma, vilket också resulterade i mindre problem längre fram.

Forskarna föreslår därför riktad information till nyblivna föräldrar om vikten av att starta tandborstrutinerna tidigt och att få in rutiner för barnens tandborstning.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch