Bättre keramer målet för ny förening
Zhijian James Shen, professor i materialkemi är initiativtagare till en ny organisation för dentala keramer.

Bättre keramer målet för ny förening

TVÄRVETENSKAPLIGT 16 feb 2021
Dela artikeln
En ny tvärvetenskaplig organisation för dentala keramer har startats. Academy of Ceramic Odontology in Sweden bildades i december 2020 i Stockholm.

Academy of Ceramic Odontology in Sweden (Acos) är en ideell riksorganisation som samlar tandläkare, tandtekniker, materialforskare och patienter för att driva på utvecklingen av biokeramerna och förbättra keramer som används inom tandvården.

Både enskilda personer och organisationer kan bli medlemmar i Acos. Genom föreningen kan medlemmarna utbyta erfarenheter och utbilda sig på området.

Det är särskilt viktigt att patienter är med, så att forskare och de som är verksamma inom tandvården får kännedom om patienternas krav och önskemål, tycker Zhijian James Shen, Acos första ordförande.

Professor i materialkemi
Zhijian James Shen är professor i materialkemi vid institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet. Bland mycket annat var han huvudredaktör för boken Advanced Ceramics for Dentistry som publicerades 2013.

Acos kommer att arrangera en vetenskaplig kongress varje vår och enklare höstmöten, kanske på flera orter. Det blir också kurser, seminarier och diskussionsforum när intresse finns, berättar han.

Gränsöverskridande projekt
Vad gäller forskning, kommer Acos att arbeta för projekt över både ämnesgränser och geografiska gränser.

– Både nationella och internationella samarbetsprojekt kommer att övervägas. Synergin mellan grundforskning om avancerad keramik och teknik och behovsdriven, tillämpad forskning är avgörande för utvecklingen av tandvården i den digitala eran, säger Zhijian James Shen.

I denna del av arbetet kommer Acos att samarbete med Stockholm Material Hub (SMH), ett Stockholmsbaserat initiativ som stöds av EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond.

Banbrytande på implantat
Sverige har bidragit till utvecklingen på området. Zhijian James Shen nämner särskilt två svenska innovationer som har varit banbrytande: Per-Ingvar Brånemarks uppfinning titanimplantat på 1960-talet och Matts Anderssons procerateknik, som introducerade cad/cam-framställning av dentala restaurationer på 1980-talet.

Per Vult von Steyern är vice ordförande i Acos. Han är tandläkare och professor vid Malmö universitet. Han undervisar och forskar inom ämnet oral protetik. Hans forskning handlar om dentala keramer, särskilt helkeramiska broar.

– Sällskapet har precis bildats och har ännu inte funnit sina former. Stadgarna är ännu inte spikade, berättar han.

Ny sekreterare i Acos är Noran De Basso, tandläkare som driver Svea Tandklinik i Stockholm.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch