CBCT ingen hjälp vid vertikal rotfraktur
Evidensläget är svagt för att CBCT är ett bättre diagnostiskt verktyg än klinisk undersökning av den rotfyllda tanden, visar en analys av åtta studier. Foto: Colourbox

CBCT ingen hjälp vid vertikal rotfraktur

Forskning 16 feb 2022
Dela artikeln
En systematisk översikt visar att digital volymtomografi (Cone Beam Computed Tomography, CBCT) inte är bättre än visuell undersökning av tanden för att hitta frakturer i rotfyllda tänder.

En ny systematisk översikt har kartlagt evidensläget för digital volymtomografi (Cone Beam Computed Tomography, CBCT) som dia­gnostiskt verktyg för att hitta vertikala rotfrakturer i rotfyllda tänder. I översikten ingick enbart kliniska studier, retrospektiva och prospektiva.

Sammanvägd känslighet för CBCT-diagnostik av vertikalfraktur var 0,78 och specificitet var 0,80. Översatt betyder det att 78 procent av patienterna med vertikalfraktur kommer hittas och att 80 procent av dem utan vertikalfraktur kommer korrekt identifieras som utan fraktur. Sammanlagda träffsäkerheten var 0,86, men studierna var heterogena i träffsäkerhet och det drar ned evidensläget för det träffsäkerhetsvärdet. Artikelförfattarna drar slutsatsen att evidensläget är svagt för att CBCT är bättre diagnostiskt verktyg än klinisk undersökning där man tittar direkt på tanden.

Sammanlagt åtta kliniska studier inkluderades i metaanalysen där de flesta studierna uppvisade låg risk för bias. Referenstest för att bekräfta vertikal rotfraktur var klinisk undersökning för att se fraktur direkt, extraherad tand eller reviderad rotfyllning. Tidigare systematiska översikter på området har visat motstridiga resultat. CBCT visar ofta en benförlust i närheten av den skadade tanden som kan indikera vertikal rotfraktur.

Källa

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch