Depression vanligare hos kvinnor med orofacial smärta
Totalt omfattar studien drygt 1 050 kvinnor varav 7,7 procent hade svår orofacial smärta. Foto: Colourbox

Depression vanligare hos kvinnor med orofacial smärta

Forskning 20 nov 2019
Dela artikeln
Tecken på depression är nästan fem gånger så vanligt hos medelålders kvinnor som lider av orofacial smärta, visar ny svensk forskning.

Svenska forskare har funnit samband mellan smärta i ansiktsregionen och psykologiska faktorer som depression och ångest.

Forskarna har använt data från den stora Kvinnoundersökningen i Göteborg som sedan 1968 har bedrivits av Göteborgs universitet. Vart tolfte år har kvinnor som det året fyller 38 eller 50 år bjudits in till medicinska och odontologiska undersökningar som även inkluderat en psykologisk utvärdering.

Tecken på depression och ångest vanligare

Samma inklusions­kriterier har använts i alla undersökningar (1968, 1980, 1992, 2004 och 2016) och de deltagande kvinnorna har visats vara representativa för medelålders kvinnor i regionen. Den aktuella studien har använt data från de två senaste kvinnoundersökningarna 2004 och 2016, då också alla medicinska, dentala och psykologiska undersökningar var desamma.

Totalt omfattar studien drygt 1 050 kvinnor varav 7,7 procent, eller 82 kvinnor, hade svår orofacial smärta. Åtta av tio kvinnor hade haft sin smärta i mer än sex månader och en tredjedel angav att de hade smärta dagligen medan resten upplevde det flera gånger i veckan.

Tecken på depression och ångest var betydligt vanligare bland de kvinnor som led av orofacial smärta jämfört med dem som inte gjorde det. Ångest var mer än dubbelt så vanligt och depression närmare fem gånger så vanligt. Efter en regressionsanalys kunde forskarna dock visa att ångest inte verkar ha något samband med smärtan medan depressionen tydligt hade det. Kvinnor med depression hade en dubbelt så hög sannolikhet att även vara drabbade av orofacial smärta.

Källa

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch