Så påverkar munnens och hjärnans hälsa varandra

Kunskapen växer snabbt om hur munhålans och hjärnans hälsa påverkar varandra, och hur bland annat parodontit samspelar med både psykiatriska och neurodegenerativa sjukdomar.

Forskning

Depression vanligare hos kvinnor med orofacial smärta

Tecken på depression är nästan fem gånger så vanligt hos medelålders kvinnor som lider av orofacial smärta, visar ny svensk forskning.

Forskning

Depression ökar risken för temporomandibulära problem

Det är ungefär 2,5 gånger vanligare med temporomandibulära problem hos personer som lider av depression jämfört med personer som inte är deprimerade.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons