Fjärde gången gillt för färre förbundsmöten
Vid Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte 2021 närvarade 32 av 44 valda ombud. Foto. Knut Capra Pedersen

Fjärde gången gillt för färre förbundsmöten

Förbundsmöte 2021 16 dec 2021
Dela artikeln
Nästa förbundsmöte ska hållas i maj år 2024. Det beslutades vid årets förbundsmöte den 10 december. Detta efter att frågan har lyfts upp i tre tidigare propositioner.

I år åtföljdes propositionen av en grundlig utredning som bygger vidare på de tidigare förslagen. Man har bland annat tittat på kostnader för olika alternativ, hur man ska möta behov av nätverkande och medlemsdemokrati, och hur olika alternativ påverkas av mandatperioden för förbundets förtroendevalda.

Frågorna vid mötet rörde framför allt hur ekonomin skulle redovisas. Det förtydligades att årsredovisning och revision sker årligen, och att ansvarsfrihet beslutas separat för varje år vid förbundsmötet.

Erik Baecklund yrkade på att revisorerna ska få i uppdrag att utforma en arbetsordning för att granska, bevaka och kontrollera styrelsearbetet. Detta lades till propositionen och antogs av förbundsmötet. Nuvarande verksamhetsrevisor Roland Svensson påpekade också att revisorerna kan begära ett extra förbundsmöte om de ser anledning för detta.

Extra förbundsmöte

År 2020 beslutade man att hålla förbundsmöte vartannat år, men med hänsyn till mandatperioder och kostnader föreslogs nu i stället tre år.

Ett längre intervall mellan mötena förutsätter att medlemmar kan begära ett extra förbundsmöte. Dessutom ska man ge riksföreningarnas medlemmar möjlighet att diskutera förbundets verksamhet med styrelsen i samband med den odontologiska riksstämman. Styrelsen föreslår att detta ska ske i form av ett medlemsmöte, och att representanter för styrelsen under en dag ska finnas tillgängliga i förbundets monter på Swedental.

De nya stadgarna börjar gälla från 1 januari år 2022, vilket innebär att det dröjer knappt två och ett halvt år till nästa förbundsmöte. De personer som väljs till förtroendeposter vid det mötet tillträder den 1 juli samma år.

Mötet antog även en proposition för att förtydliga i stadgarna att en suppleant i styrelsen inte samtidigt kan vara ombud vid förbundsmötet.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch