Trofast talman får medalj

I år tilldelas Gotthard Dahlén-medaljen Björn Smedberg för hans engagemang för Sveriges Tandläkarförbund.

Riksstämman

Fjärde gången gillt för färre förbundsmöten

Nästa förbundsmöte ska hållas i maj år 2024. Det beslutades vid årets förbundsmöte den 10 december. Detta efter att frågan har lyfts upp i tre tidigare propositioner.

Nyheter

Förslag om färre förbundsmöten

Nu föreslår Tandläkarförbundets förbundsstyrelse att förbundsmöte ska hållas vart tredje år. Bakgrunden är ett beslut vid förra årets förbundsmöte.  

Nyheter

Förbundsmötet antog budgetförslag

Förbundsstyrelsens förslag till budget och avgifter för verksamhetsåret 2021 för Sveriges Tandläkarförbund (STF) klubbades igenom utan diskussion på förbundsmötet den 4 december. Detsamma gällde budgeten för Tandläkarnas Service AB (TSAB), det vill säga Tand­läkar­tidningens budget.

Nyheter

Glesare förbundsmöten i framtiden

Förbundsmötet kan i framtiden komma att hållas vartannat år på våren. Det var ett av besluten vid Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte i början av december.

Nyheter

Legend inom parodontologi blir hedersmedlem

Jan Lindhe, professor emeritus i parodontologi vid Göteborgs universitet, har utsetts till hedersmedlem i Sveriges Tandläkarförbund för sina insatser inom svensk odontologi. I motiveringen lyfts framför allt hans roll för parodontologins framväxt i Sverige.

Nyheter

Förbundsmötets beslut för framtiden

Vid förbundsmötet för Sveriges tandläkarförbund i december togs flera beslut för förbundets framtid. Den största debatten handlade om styrelsens proposition att hålla förbundsmöte var tredje år.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons