Fler äldre med fler tänder ökar kraven på tandvården
Tre av fyra 75-åringar hade alla sina tänder kvar eller endast någon enstaka tand förlorad 2017, medan den siffran bara var 56 procent för 75-åringarna 2007. Foto: Colourbox

Fler äldre med fler tänder ökar kraven på tandvården

Forskning 12 nov 2020
Dela artikeln
Äldres tandhälsa har förbättrats avsevärt på bara de senaste tio åren, det kan svenska forskare visa i en ny studie. Men fler äldre som har fler tänder kommer också att ställa högre krav på tandvården i framtiden, varnar forskarna.

Du behöver logga in för att ta del av innehållet.

Du loggar in med ditt sexsiffriga prenumerantnummer. Detta finns i vårt nyhetsbrev, på tidningens adressetikett eller på din faktura från Tandläkartidningen.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch