Fler kvinnor ska bli professorer

15 maj 2013
Dela artikeln
Det ska bli fler kvinnliga professorer på landets universitet. Det har regeringen slagit fast. Även om målet gäller universiteten finns också ambitionen hos de odontologiska lärosätena att öka antalet kvinnliga professorer.

KI har fått det tuffaste målet; 2015 ska det finnas minst 47 procent kvinnliga professorer. Vid Sahlgrenska akademin i Göteborg är målet 40 procent, Umeå universitet 39 procent.  Vid Malmö högskola ska 38 procent av professorerna vara kvinnor.

Procentsatserna kan tyckas märkligt tillhuggna, men de grundar sig på de uträkningar som Universitetskanslersämbetet räknat fram och som bland annat baserar sig på antalet kvinnliga forskarassistenter och lektorer under 60 år som fanns på universiteten 2006.

Vid KI är det Göran Dahllöf, professor i pedodonti, som i egenskap av ordförande i Rådet för lika villkor, ska leda arbetet med att uppnå det 47-procentiga professorsmålet.

Det är svårt att sätta fingret på en orsak till att få kvinnor utnämns till professorer, anser han.

– Det kan finnas flera orsaker, exempelvis familjestruktur, val av forskningsområde och att man inte blir tillräckligt stöttad som ung forskare.

På institutionen för odontologi vid KI är två av nio professorer kvinnor. Dock är tre kandidater enligt Göran Dahllöf på god väg mot professorstitlar.

Rådet planerar flera aktiviteter för att få fram fler professorsämnen. Det handlar bland annat om att se till så att det inte finns något som hindrar en jämställd rekrytering. Man ska också genom en intervjustudie ta reda på varför kvinnor i rektors- och dekanval tackat nej till att kandidera, och vad som hade behövs för att de skulle ha tackat ja.

I den handlingsplan som finns vid Sahlgrenska akademin i Göteborg ingår att man aktivt ska rekrytera och befordra kvinnor för professorstjänster. Målet för 2015 är 40 procent kvinnliga professorer.

– Bland annat arbetar vi med att identifiera och stödja kvinnliga lektorer som inom en tvåårsperiod bedöms ha tillräckliga meriter för befordran till professorer, berättar prefekt Annika Ekestubbe.

Vid universitet i Umeå ska andelen kvinnliga professorer vara 39 procent år 2015. I dag är andelen 24 procent. Vid den odontologiska institutionen är andelen kvinnliga professorer 33 procent, berättar prefekt Margareta Molin Thorén.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
Taggar:

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch