Forskning blir viktigare i norr
Angelika Lantto, verksamhetschef för specialisttandvården i Norrbotten, tycker det är bra att det blir fler forskare i länet.

Forskning blir viktigare i norr

Nytt mål 11 apr 2018
Dela artikeln
Folktandvården Norrbotten satsar på forskning. Det är bra, tycker Angelika Lantto, verksamhetschef på Tandvårdens kompetenscentrum i Norrbotten.

Region Norrbotten har ett nytt mål – forskning och utveckling ska vara en del av kärnverksamheten.

– Den stora utmaningen är att kunna bedriva forskning utanför universitetsmiljön, säger Angelika Lantto, som lade fram sin doktorsavhandling i februari i år.

Angelika Lantto tror att hon är den första doktoranden som Region Norrbotten har tagit fram inom tandvården, i varje fall sedan 1970-talet. Men nu finns det ett par specialister som är doktorander och även några som är på väg att börja med en forskarutbildning.

Hon vill gärna fortsätta forska som post dok. Förutsättningarna förbättras om det finns fler disputerade tandläkare i Norrbotten.

– Jag är verksamhetschef för specialisttandvården i Folktandvården Norrbotten. Det är en bra plattform att verka från. Det som är aktuellt nu är att införa den nya specialiteten orofacial medicin i vår verksamhet. Min forskning ingår i det ämnesområdet. Jag tror att jag kommer att ha mycket nytta av mina erfarenheter i det arbetet.

Läs mer om Angelika Lanttos forskning i artikeln ”Samarbete krävs för bättre munhälsa”.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch