Frihet lockar privattandläkare
Större frihet att styra arbetet själv är en anledning att starta eget. Det anser 80 procent av privattandläkarna som har svarat på en enkät från Saco.

Frihet lockar privattandläkare

15 mar 2012
Dela artikeln
Fyra av fem privattandläkare startar företag för att få större frihet. Det visar rapporten Akademiker som företagare.

Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, har gjort en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar. 525 av Privattandläkarnas medlemmar svarade på enkäten, som skickades ut via e-post i somras.

En fråga som ställdes var om utbildningen gav inspiration att starta eget företag. Nej, svarade tre av fyra privattandläkare som ingick i studien.

Varför startade de då sitt företag?

80 procent av privattandläkarna i undersökningen uppgav att större frihet att styra arbetet som de själva ville var en anledning till att de startade eget.

Vill utvecklas

43 procent tyckte att utmaningen och möjligheten att utvecklas var en drivande faktor och 32 procent nämnde möjligheten till större inkomster. Andra alternativ som vissa bockade för var att de hade ett specialkunnande som det fanns efterfrågan på, att de startade företag för att undvika arbetslöshet eller att de blev inspirerade av kollegor som hade eget företag.

Ett 20-tal privattandläkare valde att även lägga till egna alternativ. Ett par nämnde skattemässiga skäl och flera att de var missnöjda med landstingets personalpolitik. ”Folktandvården var hemsk”, sammanfattade en person. Några berättade att de blev privattandläkare då det inte fanns några jobb inom folktandvården och en ville hjälpa sin fru, som var arbetslös innan han startade eget.

Många tandläkare i storstäderna

Nästan hälften av privattandläkarna som svarade på enkäten bodde i storstadsregioner (Stockholm, Göteborg eller Malmö). Det kan jämföras med befolkningen i stort, där knappt en fjärdedel bor i storstäderna.

Runt två av tio tandläkare bodde i medelstora respektive mindre städer och drygt en av tio på landsbygden.

Splittrat om företagsklimatet

Enkäten visade att privattandläkarna tyckte olika om företagsklimatet i Sverige.

60 procent tyckte att det var bra, men drygt en tredjedel tyckte att företagsklimatet var dåligt.

De flesta av privattandläkarna tyckte att ett hinder för att utöka verksamheten var riskerna med att anställa. Att det är krångligt att anställa fler angavs också som ett hinder för de flesta. Däremot upplevde de flesta inte otillräcklig efterfrågan som ett stort problem, och det var inte heller svårt att skaffa kapital.

Läs mer i Tandläkartidningen nummer 4 2012.

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Illustration: Robert Hilmersson

Dela artikeln
Taggar:
  1. Kommentar från Tandläkaren 26 juni 2013:

    Jag är verkligen trött på Folktandvården. Det pratas bara om ekonomi och debitering. Latta, giriga och maktlystna chefer gör inte saken bättre. Om det var inte krångligt med anställning skall jag inte stanna kvar i FTV för en minut. Jag började i FTV för jag trodde att utvecklingsmöjligheter var bättre och fokusen log på vård men på FTV vg region har jag hört bara talas om pengar, debitering, varumärke,…. och min chef kan använda vilket meddel som helst för uppnå sitt mål utpressning, förtal, lögn……. Att jobba privat handlar inte enbart om frihet utan om ro och värdighet.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch