Gigantiska kostnader för missade besökstider
Tomma stolar blir dyra för tandvården.

Gigantiska kostnader för missade besökstider

25 sep 2013
Dela artikeln
Över 100 miljoner kronor. Så mycket kostar uteblivna patientbesök folktandvården i 10 av landets 21 landsting. Det visar en enkät från Tandläkartidningen, som bett tandvården själv beräkna kostnaderna.

– Det innebär inte bara ett ekonomiskt problem för oss utan också ett problem för patienterna som inte får den vård de skulle behöva, säger Stefan Ahrner, ekonomichef vid Folktandvården Norrbotten.

Här var antalet patienter som missat sina tandvårdsbesök förra året 20 000. Nettosiffran för intäktsbortfallet blev cirka 13 miljoner kronor. I Norrbotten uteblev förra året 500 patienter fyra gånger eller mer.

Fler barn uteblir

Hos Folktandvården i Jönköping uteblev patienter förra året från 17 800 bokade tider. Det motsvarar 4 procent av alla besök inom allmän- och specialisttandvården. Fler barn än vuxna uteblev. I åldersgruppen 20–29 år var avbokningarna fler än för övriga vuxna. Det ekonomiska nettobortfallet blev 9,8 miljoner kronor förra året.

Påminnelser med sms är det vanligaste sättet att undvika att patienter missar sina tider.  I Örebro har Folktandvården halverat antalet uteblivna besök sedan sms-påminnelserna infördes.

Egen beräkning

Den ekonomiska förlusten av avbokade besök är inte helt enkel att beräkna och påverkas av om det är fråga om barn eller vuxna, vilka åtgärder som skulle ha utförts eller om tandvårdspersonalen kan fylla upp tiden med annat produktivt arbete.

I enkäten har Tandläkartidningen bett folktandvården att själva göra en beräkning av hur stort inkomstbortfallet är.

10 av landets 21 folktandvårdsenheter kunde göra en sådan beräkning. I grafiken kan du se vilken kostnad de fått fram.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
  1. Kommentar från Elias Nilsson 26 september 2013:

    Äntligen inser även Tandläkartidningen att här finns en stor problematik och att sms-påminnelser kanske inte är riktigt hela lösningen på problemet. Kanske kan denna artikel bli startskottet för en effektiviserad bokningsprocess, där patienter erbjuds andra bokningsmetoder än telefon och kallelsevykort, och där sent avbokade tider kan komma helt nya patienter till del.

    Vänligen,

    Elias Nilsson, Standbytid

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch