Möte med patienter som utsatts för sexuella övergrepp

För en person som varit utsatt för sexuella övergrepp är det inte ovanligt att situationen hos tandläkaren eller tandhygienisten uppfattas som ett eko av övergreppssituationen.

Vetenskap

Färre tandvårdsbesök i landsort och bland 70+

Ett av fem besök till tandvården har inte blivit av under pandemins första nio månader. Framför allt gäller det i kommuner utanför storstadsområdena, bland äldre och bland personer i socioekonomiskt svaga grupper. Det visar Socialstyrelsens och Försäkringskassans utvärderingar.

Covid-19

Fortsatt färre besök i tandvården

I samband med covid-19-pandemin har besöken i tandvården minskat kraftigt, och det är framför allt äldre och personer i socioekonomiskt svaga grupper som uteblir. Det visar ett nytt faktablad från Socialstyrelsen.

Covid-19

Fler har fler intakta tänder längre

Fler personer över 74 år besöker tandvården, medan andelen av hela befolkningen som gör det har minskat de senaste tio åren. Samtidigt har fler intakta tänder högre upp i åldrarna. Det visar Socialstyrelsens statistik om tandhälsa för år 2019.

Nyheter

Stort tapp i patienter under coronavåren

Under våren minskade antalet besök i tandvården kraftigt på grund av pandemin. Under några veckor i april var besökarna bara hälften så många som vanligt. Det visar siffror från Socialstyrelsen.

Covid-19

Färre vuxna besöker tandvården

Allt färre vuxna besöker tandvården regelbundet, andelen extraktioner minskar, och äldre med dålig tandhälsa har fler tänder kvar. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Nyheter

Västernorrland kraftsamlar mot uteblivna besök

Folktandvården i Västernorrland sätter hårt mot hårt och har börjat ta ut avgifter från personer som inte kommer på sina inbokade besök.

Nyheter

Gigantiska kostnader för missade besökstider

Över 100 miljoner kronor. Så mycket kostar uteblivna patientbesök folktandvården i 10 av landets 21 landsting.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons