Hon hämtar kunskap från kliniken
Annika Julihn har haft många titlar: tandsköterska, tandhygienist, tandläkare, pedodontist, medicine doktor. Foto: Adam Wrafter

Hon hämtar kunskap från kliniken

Porträttet 19 feb 2020
Dela artikeln
40 år inom tandvården – det är lång tid för det är lång tid för en disputerad tandläkare som bara är 57 år. Annika Julihn började som tandsköterske­elev 1979. I dag är hon specialist i pedodonti vid Eastman­institutet i Stockholm och arbetar med ett praktik­baserat forskningsnätverk inom barntandvården.

Annika Julihn har gått ”den långa ­vägen”. Som skoltrött tonåring på 1970-talet hoppade hon av gymnasiet i Skövde. Hon ville byta till vårdlinjen för att bli operationssköterska, men måste vänta nästan ett helt läsår på det.

Under tiden började hon som tandsköterskeelev och trivdes från första stund, så det blev tand­sköterske­utbildningen i Jönköping i stället för vård­linjen.

Efter ett par år som tandsköterska i Skövde, uppmuntrades hon av chefen att läsa till tand­hygienist. Då, på 1980-talet, fanns det en ettårig kompletteringsutbildning för tandsköterskor.

Annika Juhlin

Annika Julihn
Ålder: 57 år.
Familj: Man och två vuxna barn, ett barnbarn.
Bor: I Skövde. Övernattningslägenhet på Södermalm i Stockholm.
Utbildning: Tandsköterskeexamen 1982, tandhygienistexamen 1985, tandläkarexamen 1991, specialist i pedodonti 2000, doktorsexamen 2010.
Fritid: Gillar hästar, långa ­promenader, trädgårdsarbete och sommarstället.
Oanad talang: Duktig på skytte. Har hållit på med modern femkamp (fäktning, skytte, frisim, hästhoppning och löpning) och orienteringsskytte (liknar skidskytte, men med orientering), men ”det tog slut när barnen kom”.

På tandhygienistutbildning i Huddinge kom hon i kontakt med blivande tandläkare. Hon kunde mycket mer om munnen och tandvården än de gröna tandläkarstudenterna och insåg att om de kunde bli tandläkare, kunde hon väl också.

Parallellt med arbetet som tandhygienist hemma i Skövde kompletterade hon sina betyg och kom in på Karolinska Institutets tandläkarutbildning.

Sedan jobbade hon som tandläkare hemma i Skövde. Hon var gift och hade två barn, men ville fortsätta att utvecklas.

Hon brann för barntandvården och fick mot slutet av 1990-talet en ST-tjänst i pedodonti på Eastmaninstitutet i Stockholm, dit hon flyttade med familjen.

Efter tre år i Stockholm började Annika en tjänst som pedodontist vid Kärnsjukhuset i Skövde och familjen flyttade hem.

Intresset för forskning väcktes under ST-tiden på Eastman. Hon läste många vetenskapliga artiklar och tyckte att det var roligt och stimulerande.

Hon började själv forska och 2010 blev det en doktorsavhandling om riskfaktorer för karies hos ungdomar.

Pedodonti i Göteborg

Efter disputationen fick Annika frågan om hon kunde tänka sig att bli klinikchef på specialistkliniken för pedodonti i Göteborg. Hon tackade till en början nej eftersom hon ansåg att den som var klinikchef i Göteborg också skulle vara forskningsanknuten till Göteborgs universitet, men hon ville bibehålla sitt samarbete med Karolinska Institutet (KI), där hon själv dokto­rerade.

Ledningen inom Folktandvården Västra Götaland sade ja till det och Annika tog då tjänsten.

– Det skapade problem att vara forsknings­anknuten till ett annat universitet samtidigt som jag arbetade på Odontologen i Göteborg. Jag blev aldrig en i gänget och kände mig inte hemma.

Handleder specialister

Trots det ångrar hon inte åren i Göteborg. Det var ett krävande jobb, men det gav mycket.

– Jag fick ett stort stöd av ledningen och jag är stolt över de resultat som kliniken visade upp under mina sju år som chef. Dessutom lärde jag mig massor.

I dag arbetar Annika Julihn på Eastmaninstitutet igen. Hon är kliniskt verksam inom barntandvården i Sollentuna, handleder blivande specialister i pedodonti – och forskar. Hon känner många på Eastmaninstitutet sedan tiden som ST-tandläkare och trivs.

– Jag har kommit hem, säger hon.

Kombinerar behandlingar med forskning

Hon gillar att kombinera patientbehandlingar med forskning och att ha omväxling i arbetslivet.

– Det är ett perfekt upplägg. Det är ett bra klimat på kliniken och jag har stimulerande arbetsuppgifter, säger Annika Julihn.

Veckan börjar med forskning. Tisdagar, torsdagar och varannan fredag jobbar hon på folktandvårdens pedodontiklinik i Sollentuna. Däremellan leder hon det första projektet som görs inom det relativt nystartade praktikbaserade forskningsnätverket (PBFN) inom barntandvården. Nätverket drivs av Akademiskt barntandvårdscentrum (ABC).

Karies i primära molarer

Projektet som hon leder inom forskningsnätverket jämför två behandlingsmetoder på ­karies i primära molarer: fullständig exkavering och ofullständig exkavering.

Fullständig exkavering är det vanligaste sättet att behandla måttligt djupa kariesangrepp hos primära molarer. Ofullständig exkavering har fördelen att mer tandsubstans bevaras samtidigt som risken för pulpalesioner minskar. Flera studier visar att ofullständig exkavering har en bra prognos. Projektet försöker reda ut om ofull­ständig exkavering även passar på vanliga kliniker.

“Vi är uppe i 180 tänder nu och hoppas nå i mål före sommaren.”

Ett 30-tal tandläkare vid olika kliniker är aktiva i projektet. Sammanlagt 250 tänder ska lagas på barn mellan tre och åtta år. De blir slumpmässigt tilldelade en behandlingsmetod digitalt via en hemsida där enkäter och informationsmaterial till behandlare och föräldrar ligger.

– Vi är uppe i 180 tänder nu och hoppas nå i mål före sommaren. Om två år ska vi mäta fyllningarnas överlevnad och hållbarhet, berättar Annika Julihn.

På sikt är det tänkt att PBFN kommer att ha flera projekt som löper parallellt. Intresserade kliniker ska enkelt kunna anmäla sitt intresse för att ingå i nätverket och delta i projekt. Hittills har ett 50-tal tandläkare visat intresse för nätverket, men alla som behandlar barn är välkomna.

Vill ha doktorand

Hon håller på att planera två nya projekt.

– Det ena ska jämföra partiell exkavering och stegvis exkavering vid pulpanära kariesangrepp på permanenta tänder hos barn och ungdomar. Det andra är en kvalitativ studie om vad det är som gör att tandläkare väljer en viss behandlingsmetod.

För att fler studier ska kunna publiceras, har Annika Julihn ett önskemål:

– Jag vill ha en doktorand. Det praktikbaserade forskningsnätverket är bra och jag vill gärna att någon yngre kollega får möjlighet att utvecklas inom forskning. Dessutom behövs det fler disputerade tandläkare i framtiden för att vi ska klara av våra uppdrag då mycket kompetens försvinner genom pensionsavgångar, säger hon.

Riskindikatorer för karies

På forskningsdelen av sin tjänst fortsätter hon i dag med registerbaserad forskning. Som doktorand studerade hon tonåringar, men nu ligger fokus på förskolebarn och att tidigt hitta riskindikatorer för karies på barn mellan tre och sju år.

Två artiklar har nyligen publicerats i vetenskapliga tidskrifter, det ena i BMC Public Health och det andra i International Journal of Paediatric Dentistry.

“Det äldsta barnet har minst karies, andra barnet har lite sämre tandhälsa, och så vidare.”

Ordningen i syskonskaran spelar roll för tandhälsan, visar en av artiklarna. Det är ett spännande bifynd från tidigare studier och det har hon nu tittat närmare på.

– Det äldsta barnet har minst karies. Sedan är det en tydlig gradering. Andra barnet har lite sämre tandhälsa, och så vidare. Barn nummer fem eller senare i syskonskaran har drygt 80 procent högre risk att utveckla karies jämfört med det äldsta syskonet.

Studien visar inte varför det är så, men hon tror att två faktorer bidrar. Dels kommer de yngre barnen i kontakt med sötsaker tidigare, dels räcker inte föräldrarnas tid till.

80 000 barn

Den andra artikeln handlar om risken för ­karies hos barn som föds med ogynnsamma tillstånd.

– Där har vi funnit att barn som föds ”small-for-gestational-age” har en ökad risk för karies vid treårsåldern.

De andra faktorerna som hon studerade, till exempel för tidig födelse, hög födelsevikt, låg födelse­vikt och återupplivning, visade sig inte ge ökad risk för karies under förskoleperioden.

Studien omfattar en grupp på drygt 80 000 barn vilket gör det möjligt att studera dessa riskindikatorer.

– I våra analyser kontrollerar vi alltid för socio­ekonomiska faktorer. Vår forskargrupp fortsätter nu och vi har precis börjat skissa och analysera data för ytterligare fem arbeten.
Janet Suslick

FAKTA – ABC:s praktikbaserade forskningsnätverk

● 2018 startade Akademiskt barntandvårdscentrum (ABC) ett praktikbaserat forskningsnätverk (PBFN).
● Ett 50-tal tandläkare har hittills anslutit sig till nätverket.
● Annika Julihn leder det första projektet, som jämför fullständig och ofullständig exkavering på karies i mjölktänder.
● Nätverket ska bidra till evidensbaserade behandlingsmetoder och ge underlag till riktlinjer som förbättrar barnens munhälsa.

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Adam Wrafter

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Porträttet"

Hon har valt att satsa stort

Porträttet I osäkerheten under pandemin valde Kristina ­Malmström ett nytt karriärspår – trots ett tryggt chefsjobb. Med två Gävlekliniker, en som byggts upp från grunden och en förvärvad, har hon fått en flygande start som privattandläkare.
6 sep 2021
Plusmaterial

Med engagemang för framtidens tandläkare

Porträttet Engagemang går som en röd tråd genom Gunilla ­Klingbergs yrkeskarriär. Redan under studietiden var hon engagerad i Sveriges Tandläkarförbund. Nu arbetar hon som dekan vid Malmö universitet.
2 aug 2021
Plusmaterial

Unga behöver verktyg mot stress

Porträttet Per Alstergren anser att tandvården bör ge tonåringar verktyg för att hantera stress och smärta. Han ansvarar för orofaciala smärtenheten i Malmö, där han träffar många med stressrelaterad orofacial smärta.
22 mar 2021
Plusmaterial

Hon ser ytligt på implantat

Porträttet Ann ­Wennerbergs intresse för implantat­ytor har vuxit ju mer hon har lärt sig. Under 30 år som ­forskare på tand­implantat har hon sett hur området har mognat och hur fler patienter fått tillgång till implantat­behandlingar.
22 feb 2021
Plusmaterial

Han satsar på virtuell undervisning

Porträttet Aleksandar Milosavljevic är ST-tandläkare inom ­parodontologi och lärare vid tandläkarutbildningen vid Malmö universitet. För att nå ut med kunskap tar han till vara den digitala teknikens möjligheter.
8 feb 2021
Plusmaterial

Först i Sverige på ny professur

Porträttet Från en avhandling om kromosomavvikelser till ­forskning om tandvårdsrädsla och en ­professur i ­odonto­logisk ­psykologi. Steget kan tyckas långt men för ­psykologen Ulla Wide har karriärvalen styrts av möjlig­heten att ­kombinera forskning med klinisk verksamhet.
21 dec 2020
Plusmaterial

Leendets mästare

Porträttet Efter ett långt arbetsliv har Clas Oscarsson fortfarande ett smittande engagemang och driv att lära sig mer. Estetisk tandvård ligger närmast hjärtat, att göra snyggt och ­patienten glad. Nästa år blir han president för ­Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD).
20 okt 2020
Plusmaterial

Hon samlar kunskap om samers hälsa

Porträttet Bristande kunskap om samers hälsa har länge gett ­Sverige internationell kritik. Christina Storm ­Miennas egen samiska bakgrund har väckt hennes intresse för forsknings­fältet – finns det skillnader i hälsa mellan samer och övrig befolkning?
29 sep 2020

Hon månar om de utsatta

Porträttet Patricia De Palma har ett driv som tagit henne ­genom en tuff universitetsutbildning, till ett nytt land, ett nytt språk och en drygt tjugoårig karriär vid ­Karolinska ­Institutet. Sedan den 1 juli är hon tandvårdschef vid läro­sätets universitetstandvård.
5 aug 2020
Plusmaterial

Han vill inspirera till att starta eget

Porträttet Han vill vara med där det händer, och har ett långt ­engagemang för tandläkaryrket. Patrik Andrén, ny ordförande för Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV), ser utmaningar för privattandvården både i coronakrisen och politiskt.
17 jun 2020
Plusmaterial

Han sätter laget före jaget

Porträtt Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkar­förbund, ser kraften i att göra saker tillsammans och styrkan i förbundets varumärke när tandvården behöver tackla en verklighet som ingen har upplevt tidigare.
5 maj 2020
Plusmaterial

Tandläkaren i skogen

Porträttet Anders Sundh startade nytt för att trappa ner. I Storrödningsberg driver han mottagning för att möta vårdbehovet lokalt och som vidareutveckling av en unik nischning tillsammans med hustrun ­Marita, specialistläkare i psykiatri.
30 mar 2020
Plusmaterial

Kariolog med brett perspektiv

Porträtt En ständig nyfikenhet, och ett intresse för karies­sjukdomen, ledde Álfheiður Ástvaldsdóttir från ­norra Island till Sverige. Sedan ett år tillbaka är hon odontologisk sakkunnig vid Socialstyrelsen.
5 feb 2020
Plusmaterial

Med hjärtat i Gällivare

Porträtt Efter många år på folktandvården tänkte Clivia Erdel-Kickeritz sadla om och bli truckförare i gruvan. Men så kom möjligheten att starta eget i det expansiva Gällivare.
21 okt 2019
Plusmaterial

Han satsar på Seskarö

Porträttet På Seskarö i Haparanda skärgård har den tyske tand­läkaren ­Daniel Look inrättat sin klinik. Här tar han emot ­patienter från en stor del av Norr­botten, och siktar på att även bygga upp ett patient­boende. Men det var lugnet som fick honom att flytta hit.
30 sep 2019
Plusmaterial

Hon vill se smarta flöden

Porträtt Brist på personal och en växande andel friska patienter är två faktorer som förändrat villkoren för svensk tandvård. Om folktandvården ska klara sitt befolkningsuppdrag så behövs helt nya arbetssätt, menar ­Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala och ­ordförande i ­Sveriges ­Folktandvårdsförening.
22 jul 2019
Plusmaterial

Hon styr i Stockholm

Porträttet Efter bland annat flera chefsjobb inom folktandvården och uppdrag som landstingsdirektör, har Eva Ljung det jobb hon vill ha: vd för Folktandvården Stockholm. För det är inom tandvården hon trivs bäst och känner att hon kan göra skillnad.
20 maj 2019
Plusmaterial

Han ser hot – och möjligheter

Porträtt Ebola, koleratoxin och misstankar om bio­logisk krig­föring är vardagsmat för Ørjan Olsvik, ­professor i medicinsk mikrobiologi vid universitetet i Tromsø. Men det är i antibiotikaresistensen han ser ett av de största framtidshoten.
23 apr 2019
Plusmaterial

Studenten i toppen

Porträtt Ett års jobb som tandvårdsbiträde var en bra ­språngbräda in i tandläkaryrket tycker Aylin Marinova, nybliven ­ordförande i Tandläkarförbundets studerandeförening. I dag går hon åttonde terminen på Karolinska institutets tandläkarutbildning.
27 mar 2019
Plusmaterial

Prefekten som lägger kariespusslet

Porträttet I somras blev Peter Lingström ny prefekt i Göteborg. ­Samtidigt fortsätter han att forska och utbilda kring ­karies, en komplex sjukdom där det alltid finns mer att upptäcka.
29 jan 2019
Plusmaterial

Hon vill att du vågar fråga

Porträtt För Pernilla Juréus är det självklart att tandvården ska ställa frågor vid misstankar om våld i nära relationer. Det är en del av uppdraget, anser hon.
27 dec 2018
Plusmaterial

På väg till Karesuando

Porträttet Livet har bjudit på omvägar, men målet för Evelina ­Marainen har alltid varit att komma hem till nejden kring Karesuando, där Sveriges nordligaste tandvårdsklinik finns.
26 nov 2018

Musiken får vänta

Porträttet För småstadstjejen Lovisa Cehlin har musik alltid varit en viktig del av livet. Hon har spelat fiol i stora orkestrar och sjungit i musikaler. Under en kombinerad musik- och volontär­resa fann hon både kärleken och sitt kall i livet. ”Jag kan hjälpa fler som tandläkare än som artist.”
23 okt 2018
Plusmaterial

Mer tid för framtiden

Porträttet I höst kliver Bent Petersen av posten som ordförande för Sveriges Folktandvårdsförening. Men engagemanget för framtiden är fortfarande starkt, både när det gäller folkhälso­frågor och den digitala utvecklingen.
2 okt 2018
Plusmaterial

Han lyssnar och vill lära

Porträtt Det får gärna vara komplext: en flerdagarskurs, ett nytt it-system, eller att samla ihop och förmedla olika ­åsikter. Stefan Adregårds drivkraft är att förstå och lära sig ­saker. Han har många uppdrag, det senaste som ledamot i Tandläkarförbundets fortbildningsråd.
5 sep 2018
Plusmaterial

Med hjärtat i glesbygden

Porträttet Han var inte bland de första att hoppa på det digitala tåget, men gjorde så med besked sedan beslutet tagits. Staffan Söderströms digitala resa sker för och med ­patienterna i Västerbottens inland.
13 aug 2018
Plusmaterial

Han vill SKaPa jämlik tandhälsa

Porträttet Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit ­(SKaPa) kan användas för att hitta ojämlikheter i den orala hälsan. Registret går också att använda för att se i vilken utsträckning tandvården är jämlik. Det berättar Lars Gahnberg, Skapas nye registerhållare.
22 maj 2018
Plusmaterial

Hygienisternas hängivna härförare

Porträttet Hon har alltid varit engagerad och haft en vilja att försöka ­påverka. Efter tio år som ordförande för Sveriges Tandhygienist­förening ser det ut som om Yvonne Nyblom får se en segdragen kamp ge resultat: en treårig utbildning för tandhygienister.
27 mar 2018
Plusmaterial

“Jag har alltid längtat tillbaka till tandvården”

Porträttet 2008 blev Angeles Bermudez-Svankvist generaldirektör på Arbetsförmedlingen efter ett antal år på olika chefsjobb inom tandvården. I dag, tio år senare, har hon återvänt till tand­vården och ett jobb som allmäntandläkare i Uppsala.
22 feb 2018

Hon fick fyra minuter

Porträttet Hon kan göra sin forskning begriplig på fyra minuter. Det gav tävlingsmänniskan Birgitta Häggman Henrikson en bronsmedalj i Forskar Grand Prix 2017.
30 jan 2018
Plusmaterial

Yvig mångsysslare

Porträttet Många känner Bengt Franzon från hans tid som stridbar ordförande för privattandläkarna inom Tandläkarförbundet. Nu har han slutat arbeta som tandläkare och forskar om hur det svenska tandvårdssystemet växt fram och fungerat.
10 jan 2018
Plusmaterial

Doldisen bakom tandvårdsstödet

Porträttet Lars Sjödin, Försäkringskassans högsta expert på tandvård, var med och utformade tandvårdsstödet redan från början. Med ett enkelt direktiv – ”gör ett högkostnadsskydd som är helt nytt och går att förändra” – deltog han i utformningen. I dag är han mycket nöjd med resultatet.
13 nov 2017

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch