Klart med snabbspår för tandläkare
Det nya snabbspåret har förhandlats fram mellan bland andra Tjänstetandläkarna och Arbetsförmedlingen. Foto: Colourbox

Klart med snabbspår för tandläkare

Arbetskraft 7 dec 2015
Dela artikeln
Det tar alldeles för lång tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. För att lösa problemet införs nu ett snabbspår, bland annat för tandläkare som kommer från länder utanför EU.

Snabbspåret omfattar alla de 21 reglerade hälso- och sjukvårdsyrkena, däribland tandläkare. I dag finns möjlighet för dessa att gå en ettårig kompletteringsutbildning vid KI i Huddinge samt i Göteborg. Det finns också möjlighet att nå legitimation genom att gå separata kurser med prov, vilket kan ta mycket lång tid.

Det nya snabbspåret, som förhandlats fram mellan arbetsmarknadens parter, däribland Tjänstetandläkarna, och Arbetsförmedlingen, ska snabba på vägen fram till legitimation och arbete.

Under 2015 väntas Socialstyrelsen få in cirka 2 600 ansökningar från personer med sådan utbildning, vilket är en fördubbling jämfört med 2013. Förra året sökte 277 tandläkare inom denna grupp svensk legitimation, vilket då var den tredje största gruppen näst efter läkare och sjuksköterskor.

Processen ska bland annat snabbas upp genom att de nyanlända får svenskutbildning redan under asyltiden, tidigare bedömning av nyanländas erfarenhet, kompetens och motivation, validering av utbildning och yrkeskompetens efter branschens krav samt yrkes- och utbildningsvägledning. De sökande ska också få möjlighet att genomgå en introduktionskurs inför Socialstyrelsens kunskapsprov.

Det första snabbspåret ska vara i drift 2016.

Läs även: Lönsamt vidareutbilda invandrade tandläkare

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch