Lönsamt vidareutbilda invandrade tandläkare
Av de jämförda utbildningarna kostar tandläkarutbildningen mest. Foto: Colourbox

Lönsamt vidareutbilda invandrade tandläkare

Politik 2 feb 2015
Dela artikeln
Att utbilda en tandläkare i Sverige kostar nära fyra gånger så mycket som det kostar att komplettera och validera utbildningen för en tandläkare från ett annat land. Det visar en rapport från Saco.

I rapporten har Saco tittat på vad det kostar att utbilda akademiker i Sverige och jämfört det med kostnaden för att komplettera en utbildning och, i vissa yrken, utfärda legitimation till akademiker som invandrar till Sverige.

Av alla jämförda yrken har tandläkarutbildningen högst utbildningskostnad, både för svenskutbildade och invandrade tandläkare. Men det kostar nära fyra gånger så mycket att utbilda en tandläkare i Sverige som det gör att komplettera och validera en utlandsutbildad tandläkare. Detta är när den så kallade ”framkörningskostnaden”, individens utbildning från förskola till och med gymnasium, är borträknad.

I sin rapport drar Saco också slutsatsen att en svenskutbildad tandläkare behöver vara yrkesverksam betydligt längre eller få en mycket högre lön än en utlandsutbildad för att det offentligas utbildningsinvestering ska vara lönsam.

I en debattartikel i Dagens Nyheter idag föreslår Saco att regeringen ska göra de kompletterande högskoleutbildningarna till en del av den ordinarie utbildningspolitiken och se till att de får en långsiktig finansiering. En satsning på komplettering och validering av utlandsutbildade akademiker är, enligt Saco, ett sätt att nå det arbetsmarknadspolitiska målet om en väl fungerande arbetsmarknad.

Läs hela rapporten Vad kostar en akademiker? på Sacos hemsida.

Text: Linda Persson

Dela artikeln
  1. Kommentar från Jorun Thönners 2 februari 2015:

    Om staten och landstingen ska spara pengar på att ”kalibrera och vidareutbilda” sjukvårdspersonal som fått sin utbildning i fattigare länder, så borde staten skänka hela mellanskillnaden jmf med en svenskutbildad personal till ex WHO som konstant har dåligt med pengar för sina insatser. Det är en skam att ett rikt land sparar pengar på att ett fattigt land sköter den dyrbara grundutbildningen, och ännu mer hisnande att det byggs upp en organisation med besparingen som argument.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch