EU öppnar upp för utbildade i tandvård

Efter ett beslut i EU-domstolen öppnar nu EU upp möjligheten för tandvårdsutbildade från andra EU-länder att utföra vissa tandläkaruppgifter, så kallad partial access.

Nyheter

UKÄ spår fortsatt brist på tandläkare

Om 15 år kommer det fortfarande att vara brist på tandläkare. Det konstaterar Universitetskanslerämbetet, UKÄ, i en ny prognos.

Nyheter

Norrbottens bemanning kräver jobbpendling

Mer av jobbpendling är att vänta för allmäntandläkarna inom Folktandvården Norrbotten för att täcka upp för vakanser på många kliniker. En planerad, ny klinikstruktur ser inte ut att göra någon skillnad.

Nyheter

Fler åtgärder för jobb och omställning

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar ytterligare åtgärder för att mildra coronapandemins konsekvenser för jobb och ekonomi. Bland annat slopas fribeloppet för dem som får studiemedel.

Covid-19

God framtida arbetsmarknad för tandläkare

En fortsatt bra arbetsmarknad för tandläkare om fem år. Det förutspår Saco i sin årliga rapport Framtidsutsikter.

Nyheter

Många faktorer styr marknadsandelar

På 2010-talet har folktandvården vuxit allra mest i Kronoberg, Kalmar och Västmanland. De privata har i första hand ryckt fram i Stockholms län. Tandläkartidningen har kartlagt folktandvårdens andel av vuxentandvården mellan 2009 och 2017.

Nyheter

Arbetsförmedlingen spår fortsatt brist på tandläkare

Det är fortfarande stor brist på både tandläkare och tandsköterskor på fem och tio års sikt, enligt Arbetsförmedlingen.

Nyheter

Klart med snabbspår för tandläkare

Det tar alldeles för lång tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. För att lösa problemet införs nu ett snabbspår, bland annat för tandläkare som kommer från länder utanför EU.

Nyheter

Validering av utbildning ska utredas

Regeringens tidigare annonserade satsningar på validering av utländska utbildningar börjar nu ta form.

Nyheter

Stor brist på tandsköterskor väntar

De närmaste fem åren kommer det att bli stor brist på tandsköterskor. Utbildningskapaciteten motsvarar inte alls den framtida efterfrågan på yrkesgruppen.

Nyheter

Rekordmånga läser till tandläkare i utlandet

Förra året pluggade 346 svenska studenter till tandläkare på universitet utanför Sverige. Det motsvarar en hel årskurs på de svenska tandläkarhögskolorna.

Nyheter

Nu spås fortsatt brist på tandläkare

En god arbetsmarknad under 2015 och en fortsatt brist de närmsta tio åren. Det är Arbetsförmedlingens prognos för tandläkaryrket.

Nyheter

Brist på erfaren tandvårdspersonal

Det råder brist på erfarna tandläkare och tandhygienister samt brist på både nyutexaminerade och erfarna tandsköterskor. Det visar Statistiska centralbyrån, SCB:s arbetskraftsbarometer.

Nyheter

Osäker prognos för tandläkarjobben

Det råder i stort sett balans på arbetsmarknaden för nyexaminerade tandläkare. Balansen kommer att bestå fram till 2019, enligt Sacos rapport Framtidsutsikter som publiceras i dag.

Nyheter

Brist på utbildade tandsköterskor spås

Runt 600 nya tandsköterskor per år behövs fram till 2019. I år examineras knappt 280, och nästa år bara runt 150.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons