Klart samband mellan parodontit och tarmsjukdomar
Forskarna menar att man nu kan börja med parodontal screening av patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar. Foto: Colourbox

Klart samband mellan parodontit och tarmsjukdomar

Forskning 9 mar 2021
Dela artikeln
Personer med parodontit har närmare tre gånger så hög risk att också vara drabbade av någon inflammatorisk tarmsjukdom, det visar en metaanalys av nio studier som alla pekar åt samma håll.

Personer som lider av parodontit har närmare tre gånger så hög risk att också vara drabbade av inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Det visar en spansk metaanalys av nio studier omfattande knappt 6 500 patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar och knappt 27 000 friska kontroller.

Studierna var av varierande metodologi där en kohortstudie, sex fall-kontrollstudier och två tvärsnittsstudier ingick. Fem av studierna var av hög kvalitet medan de andra fyra var av låg kvalitet, enligt GRADE-systemet. Tre av studierna hade låg risk för bias medan de övriga sex hade en medelrisk.

Samtliga studier pekar på en ökad risk för samband, men på grund av studiernas metodologi kan inget orsakssamband slås fast. De spanska forskarna menar att man nu kan börja med parodontal screening av patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar och att framtida forskning bör fokusera på att hitta ett klart orsakssamband.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch