Många brister hos tandblekningsmedel
Drygt två av tre produkter för tandblekning uppfyller inte regelverket för kosmetiska produkter. Foto: Colourbox

Många brister hos tandblekningsmedel

Granskning 23 jan 2018
Dela artikeln
Produkter som kan ge skador, har fel märkning eller bristande information. Så ser en stor del av utbudet för tandblekning ut på den svenska marknaden.

Drygt två av tre produkter för tandblekning uppfyller inte regelverket för kosmetiska produkter. Det visar Läkemedelsverkets granskning som publicerades i december.

Totalt 19 produkter, som vänder sig till antingen konsumenter eller tandläkare, har granskats. Den allvarligaste bristen hittades i produkten Crest 3D White, Whitestrips. Den innehåller en hundra gånger högre koncentration väteperoxid än vad som är tillåtet i produkter som riktar sig till konsumenter. Myndigheten har gått ut med information för att varna allmänheten för detta. Även tre andra granskade produkter hade för hög halt väteperoxid.

Den vanligaste bristen som hittades var felaktig märkning.  Till exempel saknades svensk text om försiktighetsåtgärder och om hur produkten ska användas. Några produkter saknade information om hur produkten fungerar, och en produkt hade olika utgångsdatum på ytter- och innerförpackning.

Fyra av de granskade produkterna var inte anmälda till det europeiska kosmetikaregistret, CPNP. Det innebär att det saknas möjlighet att ställa frågor om produkten, och att anmäla och få en samlad bild av oönskade effekter. De två produkter som säljs av svenska företag är anmälda för misstänkt brott mot miljöbalken.

En produkt som såldes via Tradera levererades som lösa flaskor utan batchnummer, inlindade i smutsig bubbelplast. Läkemedelsverket fick Tradera att stoppa försäljningen.

Läkemedelsverket konstaterar att det saknas kunskap i branschen om vilka regler som gäller för tandblekmedel, och att det kan bli aktuellt med uppföljande tillsynsprojekt. I granskningsrapporten har de samlat rekommendationer för konsumenter, webbutiker, grossister och importörer.

Fakta: Väteperoxidhalt

Inom EU gäller att:

Produkter som ska användas av konsumenter får innehålla upp till 0,1 procent väteperoxid.

Produkter där en tandläkare gör första behandlingen får innehålla upp till 6 procent väteperoxid.

Koncentrationer över 6 procent har bedömts ha en för låg säkerhetsmarginal och anses därför inte säkra att använda.

De testade produkterna som innehöll halter över 6 procent var:

Crest 3D White, Whitestrips (9,8 respektive 10% väteperoxid)

Opalescence boost 40% (30% väteperoxid)

Dissolving teeth whitening strips whitewash (7,5% väteperoxid)

Brilliant smile in-office gel Perfect white evo (6,4% väteperoxid)

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch