Ny databas om tobaksvanor startas
En riksomfattande databas om tobaksanvändning byggs upp med hjälp av uppgifter från tandvården. Foto: Colourbox

Ny databas om tobaksvanor startas

TOBAK 5 maj 2021
Dela artikeln
Hur påverkar snus och cigarretter hälsan? En nationell databas med uppgifter ur tandvårdsjournalerna ska göra det lättare att ge svar.

Uppgifter kommer att samlas in kontinuerligt för att skapa en riksomfattande databas om hälsoeffekter av exponering till tobak. Projektet kallas Den svenska tobakskohorten.

Aron Naimi-Akbar

– Tandvården följer den friska befolkningen och tanken är att vi ska dra nytta av det, berättar projektledaren Aron Naimi-Akbar. Han är universitetslektor i odontologisk epidemiologi vid Malmö universitet. Han samarbetar med forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet.

Allt är i sin linda, men etikprövningen har godkänts och ett samarbete med Sveriges folktandvårdsförening har inletts.

– De är positiva till att data om folktandvårdens patienter ingår i databasen. Vi hoppas på data om flera miljoner människor. Västernorrland och Stockholm har varit snabbast med att inleda samarbetet. Bara från Stockholm har vi redan fått in tio miljoner registreringar.

Fler folktandvårdsorganisationer är på gång och de andra kommer med successivt.

Uppgifter om patienter
Förhoppningen är att uppgifter om patienter från samtliga 21 regioner ska ingå i databasen. Information om patienternas tobaksvanor samlas in från folktandvårdens hälsodeklarationer.

Patienterna har svarat på frågan ”Använder du tobak?” eller liknande vid varje kontroll. Eftersom frågorna om tobaksanvändning varierar, återstår ett stort arbete med att harmonisera uppgifterna.

Magnus Olsson, doktorand vid Malmö universitet, arbetar heltid sedan februari med att bygga upp databasen.

Uppgifterna ur tandvårdsjournalerna kommer att kopplas samman med uppgifter ur exempelvis patientregistret och cancerregistret. Sverige har många nationella hälsoregister, men gemensamt för dem är att det är svårt att fånga uppgifter om tobaksvanor.

Samband med pankreascancer?
Att rökning ökar risken för hjärtkärlsjukdomar, cancer, lungsjukdomar, diabetes och för tidig död finns gott om forskning som visar. Men hur hälsan påverkas av exempelvis snus och elektroniska cigarretter har inte studerats i samma utsträckning.

– Vi vill se om det finns samband med ovanliga hälsoutfall, till exempel pankreascancer. Det är omdebatterat.

Målet är att sammanställa uppgifterna om tobaksanvändning både bakåt och framåt i tiden.

– Det blir en unik och levande databas som kan användas för epidemiologisk forskning, säger Aron Naimi-Akbar.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch