Ny föreskrift i tandvårdsstödet från januari

Ändringar 18 jun 2015
Dela artikeln
I dag publicerar TLV den nya föreskriften för tandvården. Föreskriften ska börja gälla den 15 januari 2016.

Ändringarna som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gör innebär endast mindre justeringar, men kan vara viktiga för enskilda patienter vid några speciella behandlingstillfällen.

I den nya föreskriften har några delar i regelverket förtydligats och förenklats. Föreskriften innehåller också de nya referenspriserna efter den årliga omräkningen. Beloppsgränserna inom högkostnadsskyddet förblir oförändrade.

Enligt Barbro Hjärpe, tandläkare på TLV, kommer framtida ändringar att göras den 15 januari i stället för som tidigare den 1 september.

– Vi har haft en dialog med företrädare för tandvården, Försäkringskassan och journalleverantörerna. Alla är överens om att den 15 januari är ett bättre datum då tiden från att föreskriften publiceras tills den träder i kraft behöver förlängas, förklarar hon.

I samband med att föreskriften börjar gälla kommer en ny version 7.0 av handboken att publiceras på TLV:s webb samt i KUSP.

Mer information om ändringarna i tandvårdsstödet hittar du redan nu på TLV:s hemsida.

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch