Ny föreskrift om tandvårdsstödet börjar gälla

Ändringar i handboken och en ny föreskrift om tandvårdsstödet träder i kraft inom kort.

Nyheter

Ny föreskrift i tandvårdsstödet från januari

I dag publicerar TLV den nya föreskriften för tandvården. Föreskriften ska börja gälla den 15 januari 2016.

Nyheter

Flera alternativ vid omgörningar

Omgörning och reparation av äldre konstruktioner kan innebära att det finns flera olika behandlingsalternativ att välja mellan.

Okategoriserade

När det strular under behandling

Det händer att komplikationer inträffar vid en behandling – hur hanterar man dessa enligt reglerna för tandvårdsstödet? Detta är ämnet för del 3 i serien som bygger på exempel ur Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, (TLV) handbok.

Okategoriserade

Från enkelt till komplicerat

Vilka åtgärder är ersättningsberättigande när patienten saknar ett par tänder och en femledsbro planeras, vid dysfunktionell ocklusion eller vid samtidig operation av implantat i en- och tretandslucka?

Okategoriserade

Så tolkar du reglerna

Hur ska man tänka vid mer komplicerade behandlingar för att använda regelverket i tandvårdsstödet? Tandläkartidningen inleder här en miniserie med en rad praktiska exempel och lösningar.

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons