Patientens ålder inte en faktor vid implantat
Den svensk-österrikiska studien omfattar 444 implantatpatienter över 65 år. Foto: Colourbox

Patientens ålder inte en faktor vid implantat

Forskning 9 jan 2020
Dela artikeln
Trots att äldre har sämre läkförmåga, fler systemiska sjukdomar och får fler läkemedelsbehandlingar drabbas de inte av fler implantatförluster, visar svensk-österrikisk forskning.

Andelen äldre i samhället fortsätter att öka, och i och med det också andelen äldre som behöver implantat. Men äldre personer har sämre förmåga att läka och har i högre utsträckning dessutom sjukdomar som kräver läkemedelsbehandlingar som kan störa sårläkningen generellt och benläkningen speciellt (till exempel bisfosfonater).

Frågan är därför om ålder är en faktor att ta i beaktande vid beslut om implantat? Knappast, visar en studie genomförd av svenska och österrikiska forskare.

Studien omfattar 444 implantatpatienter över 65 år som fick totalt 1 517 implantat mellan 2005 och juni 2016. Patienterna delades in i fyra åldersgrupper, 65–69, 70–74, 75–79 och 80+, som matchades med avseende på ett av implantaten med en yngre person mellan 35 och 55 år av samma kön, med samma rökvanor och om implantatet krävt bentransplantation eller inte.

Tidig implantatförlust

Det visade sig att endast 347 av de äldre patienterna kunde matchas med en yngre patient, och att de äldre hade signifikant mer parodontit, systemiska sjukdomar som diabetes, osteoporos eller reumatism samt att de tog betydligt fler mediciner.

Analysen visar att frekvensen av tidig implantatförlust i de fyra åldersgrupperna var 0,4 procent, 0,8 procent, 0,3 procent respektive 2,3 procent på implantatnivå och 1,4 procent, 2,7 procent, 1,2 procent och 7,5 procent på patientnivå.

Det var dock ingen signifikant skillnad mellan de äldre och deras matchade yngre kontroller. Inte heller var den något högre förlustsiffran för den äldsta åldersgruppen statistiskt signifikant. Forskarnas slutsats är att ålder inte är en faktor vid implantat.

Text: Fredrik Hedlund

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören: redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch