Periimplantit ett växande problem
Allt fler patienter drabbas av periimplantit, och konsekvenserna blir omfattande för tandvården.

Periimplantit ett växande problem

4 apr 2012
Dela artikeln
Var femte patient som får tandimplantat väntas få periimplantit inom tio år.

En av fem patienter som får implantat utvecklar periimplantit inom en tioårsperiod, visar uppgifter som kom fram vid en konsensuskonferens som ordnades i februari i Zürich, Schweiz av The European Association for Osseointegration (EAO).

– Fler och fler har implantat och de blir äldre och äldre. Följden är att periimplantit blir vanligare. Vi har bara sett en liten del av de problem som kommer, säger Stefan Renvert, professor i oral hälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, generalsekreterare för European Federation of Periodontology (EFP) och en av dem som deltog i konsensuskonferensen.

Konsekvenserna av att alltfler patienter drabbas av periimplantit blir omfattande för tandvården.

– 20 procent av alla som får implantat förväntas få periimplantit vid ett eller flera implantat inom tio år. Det är mycket, speciellt med tanke på att det är komplicerat att behandla periimplantit.

Kunskapen är begränsad

Tandläkare har blivit mer medvetna om problemet under de senaste fem åren. Samtidigt är kunskapen om hur man bäst behandlar periimplantit fortfarande begränsad, berättar Stefan Renvert.

Behandlingsprinciperna bygger mycket på den erfarenhet man har från behandling av avancerad parodontit, men det är mycket svårare att göra rent runt ett implantat än runt en tand.

Gängorna gör att det är väldigt svårt att få rent när infektionen väl har etablerat sig. Implantat som har en rå ytstruktur för att de lättare ska fästa i benet, är också svårare att rengöra vid infektion.

För att minska risken för periimplantit måste patienten vara parodontalt frisk när man sätter in implantat. Samma mikroorganismer som finns vid gingivit och parodontit är vanliga också vid periimplantit.

Informera om riskerna

Hög ålder i sig är inte någon anledning att inte använda sig av implantat som ersättning för förlorade tänder. Men om patienten redan från början kommer att få svårt att sköta munhygienen är det kanske bättre att välja en annan lösning.

Tandläkare bör informera patienterna om riskerna med implantat redan i samband med terapiplaneringen.

Patienten behöver veta att det oftast är svårare att komma åt runt implantat jämfört med egna tänder och att det därför kan vara svårare att hålla rent. De behöver också veta att dålig munhygien, tidigare parodontit och rökning ökar risken för periimplantit, med allt vad det innebär.

När patienter väl har fått implantat rekommenderar Stefan Renvert att de får stödbehandling hos tandhygienist en gång vart tredje månad tills situationen är stabil och man ser att de klarar av att hålla rent.

Rökare och patienter som har förlorat tänder på grund av parodontit behöver ett bra stödbehandlingsprogram även om de klarar hygienen.

Målet är att det alltid ska vara friskt kring både tänder och implantat.

Läs mer i Tandläkartidningens tema om periimplantit. 
Janet Suslick

Periimplantit

* Periimplantit mukosit innebär att mjukvävnaden runt implantatet blir inflammerad. Samma mikroorganismer som vid gingivit finns med i bilden.

* Vid periimplantit orsakar infektionen benförlust.

* Dålig munhygien, tidigare parodontit och rökning ökar risken för periimplantit.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Periimplantit"

Titan kan orsaka inflammation

NY AVHANDLING Tandimplantat i titan kan bidra till inflammation och förlust av mjukvävnad och ben. Det tror Mattias Pettersson, specialist i oral protetik, som lägger fram sin doktorsavhandling i ämnet på fredag.
28 maj 2018

Regenerativ behandling vid periimplantit

Vetenskap Avhandlingen avser att klarlägga effekten av regenerativ kirurgisk behandling vid periimplantit. Individer med periimplantit som resulterat i intraossösa defekter behandlades kirurgiskt och kommer att följas under fem år, efter behandling med antingen autologt ben (AB) eller med ett bovint bensubstitut (BDX).
9 maj 2018

Långtidsuppföljning av tandimplantat

Vetenskap Vad kan vi förvänta oss av tandimplantat som har varit i funktion i mer än tio år? Hur vanligt är det med komplikationer? Om vi tidigt kan identifiera risker för komplikationer, skulle vi då kunna förebygga och förhindra dem? Och hur skattar patienterna själva sin implantatbehandling? Det är frågor som jag vill belysa med mina studier.
10 apr 2018

Med fokus på implantat

Porträtt Efter några år som allmäntandläkare i Tyskland valde Jan Derks att göra sin specialistutbildning i Göteborg. Förra året disputerade han på en uppmärksammad avhandling om tandimplantat.
9 dec 2016
Plusmaterial

Värdering av behandling med tandimplantat i Sverige

Vetenskap Vid Göteborgs universitet pågår flera forskningsprojekt inom området tandimplantat. I en nationell, populationsbaserad fältstudie är syftet att utvärdera patientupplevd nytta, förekomst av komplikationer och hälsoekonomiska aspekter. I en serie av projekt med translationell struktur analyseras även sjukdomsutveckling, riskfaktorer och behandling av periimplantit.
3 sep 2015

Fel antibiotikastrategi kan ge superinfektion

Forskning Med över tolv miljoner nya implantat insatta varje år i hela världen håller periimplantit på att bli en alltmer frekvent och besvärlig åkomma.
29 mar 2016

Ödmjuk stjärna

Porträttet Han skulle troligen inte själv komma på tanken att kalla sig ”stjärna”, men många inom den odontologiska världen skulle nog instämma i omdömet ”global stjärna”. Tandläkartidningen har träffat professor Mariano Sanz i hemstaden Madrid, för ett samtal om utbildning, forskning, karriären och drömmarna.
4 dec 2017
Plusmaterial

Liten effekt av antibakteriell behandling vid periimplantit

Forskning Det är typen av implantat snarare än vilka antibakteriella medel som används som har störst betydelse för utfallet vid behandling av periimplantit.
26 nov 2015

Periimplantit – behandlingseffekter och mekanismer

Vetenskap Vilken effekt har tilläggsbehandling med emaljmatrixprotein vid periimplantitkirurgi? Hur påverkas mikrofloran och inflammationssvaret under och efter behandling? Skiljer sig mekanismerna bakom inflammation och vävnadsdestruerande resorption åt vid tänder med parodontit och implantat där periimplantit föreligger? Det är frågor som detta forskningsprojekt söker svaren på.
22 maj 2014

Svårt att bota periimplantit

Patienter med periimplantit återinsjuknar om de lyckas bli av med sjukdomen.
12 dec 2013
  1. Kommentar från Peter Östlund 4 april 2012:

    Täta hus/Sjuka hus(mögel pga dålig ventilation/cirkulation)
    Täta betongsugge-liknande protetiska konstruktioner, som omöjliggör daglig optimal munhygien/liknande problem. Framåt vi måste gå med MODERNA strömlinjeformade och smäckra protetiska konstruktioner, kanske t.o. m. avtagbara sådana, så att pat ”hittar”… 
    Annars kan det gå med Titan-implantat som det gör med fartyg… som heter Titanic! En mardröm! Hur tror ni ”stödbehandling” kommer att gå till i framtiden? Some of us have that crystal ball and can see quite clearly into the future. But, is anybody listening???

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch